Korkea-aste

Yliopistot

Turun yliopisto, hakijan sivu
Abo Akademi

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston elainlaaketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopiston maatalous-metsatieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta

Taideteollinen ala, Aalto yliopisto
Teknillistieteellinen ala, Aalto yliopisto
Sibelius Akatemia
Kuvataideakatemia
Teatterikorkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu

Tampereen yliopisto
Jyväskylän yliopisto

Yliopistot Suomessa
Yliopistokoulutukset Suomessa ja muualla
Lukion ainevalinta ja yliopistot

Ammattikorkeakoulut

Turun ammattikorkeakoulu, tutkinnot ja opiskelu
Diakonia ammattikorkeakoulu, hakeminen
Yrkeshgskolan NOVIA
Ammattikorkeakoulut Suomessa

Avoin ammattikorkeakoulu
Avoin yliopisto

Liikennelentäjän koulutus
Raja- ja merivartiokoulu
Pelastusopisto
Poliisialan koulutus

Hakeminen

Yhteisvalinta diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutukseen, www.dia.fi

Yhteisvalinta lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkärikoulutuksiin, www.laaketieteelliset.fi

Yhteisvalinta kauppatieteelliselle alalle, www.kauppatieteet.fi

Yhteisvalinta oikeustieteelliselle alalle, www.oikeustieteet.fi

Yhteisvalinta kasvatusalalle, VAKAVA-verkosto

Turun yliopistoon hakeminen

Abo Akademiin opiskelijavalinta

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta

Kauppatieteellisenalan yhteisvalinta

Helsingin yliopiston opiskelijavalinta

Sibelius-Akatemian opiskelijavalinta

Teatterikorkeakouluun pyrkiminen

Opiskelijaksi Taideteolliselle alalle, Aalto yliopisto

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan opiskelijavalinta

Turun ammattikorkeakouluun hakeminen