Ammattijärjestöjä

SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö www.sak.fi
Aliupseeriliitto ry
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Ilmailualan Unioni IAU ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kaupanalan esimiesliitto KEY ry
Teollisuusliitto
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Paperiliitto ry
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Rajaurvallisuusunioini ry
Rakennusliitto ry
Rautatieläisten Liitto ry
Rautatievirkamiesliitto ry
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r.y.
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys – SLSY ry
Suomen Merimies-Unioni SM-U ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry
Sähköalojen ammattiliitto ry
Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMe
Tulliliitto ry
Veturimiesten liitto r.y.
Viestintäalan ammattiliitto ry
Yleinen Lehtimiesliitto ry

STTK Toimihenkilökeskusjärjestö www.sttk.fi
Ammattiliitto Nousu
Ammattiliitto Pro
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Kirkon alat ry
Liiketalouden Liitto LTA
Meijerialan Ammattilaiset MVL
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Palkansaajajärjestö Pardia
Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA
Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI
Suomen Konepäällystöliitto SKL
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen Palomiesliitto SPAL
Tehy
Vakuutusväen Liitto VvL
Yhteistyöjäsen Agrologien Liitto

AKAVA pitkälle koulutettujen ammattijärjestö www.akava.fi
Agronomiliitto
Akavan Erityisalat
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI
Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL
Driftingenjörsförbundet i Finland
Tekniikan Asiantuntijat ry
Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset
Metsänhoitajaliitto
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Professoriliitto
Päällystöliitto
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Ekonomit
Suomen Eläinlääkäriliitto
Suomen Farmasialiitto
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen Lakimiesliitto
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Psykologiliitto
Suomen Puheterapeuttiliitto
Suomen Työterveyshoitajaliitto
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat
Tieteentekijöiden liitto
Tradenomiliitto TRAL
Upseeriliitto
Insinööriliitto
Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL
Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat
Suomen Poliisijärjestöjen liitto

Ammattialojen yhteistyöjärjestöjä
Lääkäriliitot
Apteekkariliitto
Suomen proviisoriyhdistys
Tekstiili ja vaatetusteollisuus
Teknologiateollisuus
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
Energiateollisuus
Rakennusteollisuus
Pintaurakoitsijat ry
Kemianteollisuus
Muoviteollisuus
Elintarviketeollisuus
Autoala
Metsäteollisuus
Maatila- ja puutarhayrittäjien tietopalvelut

VR
Ilmailulaitos
Puolustusvoimat
Rajavartiolaitos
Tulli
Poliisi
Pelastusopisto

Työnantajien etujärjestöjä
KT Kuntatyönantajat
Kirkon työmarkkinalaitos
EK Elinkeinoelämän keskusliitto