Ohjeita opolle

Petri Niemen opinnäytteet

Väitöskirja. Ohjaus ja urapohdinta

Lisensiaatintutkimus. Kehittamishankkeen toteuttaminen peruskoulussa
Toimintatutkimuksellinen ohjauksen kehittämistyö.  Artikkeli kehittamistyöstä

Toiminnalliset menetelmät oppilaanohjaustyössä. Toimintamenetelmä

Esimiehen määräämisoikeus. Direktio-oikeus

Ohjauksen kehittäminen

Tehostettu ja henkilökohtainen oppilaanohjaus

Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Oppilaanohjauksen pedagogiikka

Innostus-urapohdintapeli