Opon linkit

Virallista

Tasavallan presidentti www.tpk.fi
Valtioneuvosto valtioneuvosto.fi/
Eduskunta www.eduskunta.fi/
Opetushallitus www.oph.fi
Opetusministeriö  www.minedu.fi
Oikeusministeriö www.om.fi
Valtion säädöstietopankki www.finlex.fi/fi
Työministeriö www.mol.fi
Tilastokeskus www.tilastokeskus.fi
Verohallinto www.vero.fi
Ympäristöhallinto www.ymparisto.fi
Terveyden ja hyvinvoinin laitos www.ktl.fi

Tie julkisiin palveluihin www.suomi.fi/suomi
Kuntatiedon keskus www.kunnat.net
Varsinais-Suomen liitto www.varsinais-suomi.fi
Aluehallintovirasto www.avi.fi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset www.ely-keskus.fi

Ohjaus


Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Toimivan oppilaskunnan opas

Tukioppilastoiminta nuortennetti.fi
Nuorten osallisuus www.alli.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto www.mll.fi
Kerhokeskuksen materiaalia www.opinkirjo.fi
Friends mielenterveyden ja tunnetaitojen edistämisohjelma www.asemanlapset.fi
Kiva-koulu www.kivakoulu.fi

Palveluita nuorille, lapsiperheille ja parisuhteessa eläville www.vaestoliitto.fi
Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry www.vslapset.fi

Työelämä

Elinkeinoelämän keskusliitto www.ek.fi/
ETLA. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. www.etla.fi/
TAT. Taloudellinen Tiedotustoimisto www.tat.fi
Tulevaisuuden työelämä www.osata.fi
Business Finland www.businessfinland.fi
Teknologiateollisuus www.teknologiateollisuus.fi
Turun yrittäjyyspolku -sivusto www.turunyrittajyyspolku.fi

Arviointi ja kehittäminen

KAARO, Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto www.kaaro.fi/
Guidance in Europe www.guidance-europe.org
Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2010
Perusopetus 2020 www.minedu.fi
Perusopetuksen laatukriteerit julkaisut.valtioneuvosto.fi
Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa www.karvi.fi
Nuorten terveystapatutkimus www.stm.fi

Edunvalvonta ja työnantaja

Akava www.akava.fi
OAJ www.oaj.fi
Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat
SOPO, Suomen opinto-ohjaajat ry
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Suomen kuntaliitto www.kuntaliitto.fi
Verotuksesta www.vero.fi