Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin Yrittäjyyden ja liiketalouden opintojen yhteyteen on suunniteltu uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Työelämälähtöisiä käytäntöjä kehitettiin seuraavien kurssien yhteydessä. Kyseiset kurssit muodostavat yhdessä Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden.

  • Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssin (YRK04)
  • Yritystietokurssia (YH05)
  • Vuosi yrittäjänä (YRK03)

Vaasan lyseon lukiossa suoritettavan TAT:n Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssin (YRK04) yhteydessä osallistuttiin TakeOFF ja SLUSH -tapahtumiin ja niiden yhteyteen ideoitiin tehtäviä, jotka tehtiin vierailupäivän aikana. TakeOFF-tapahtuman tehtävät auttoivat opiskelijoita oppimaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tunnistamaan megatrendejä. SLUSH-tapahtumaan liittyvät tehtävät ohjaasivat tutustumaan start up -yrityksiin ja auttoivat ymmärtämään, mikä merkitys tapahtumalla on start up -yrityksille. Lisäksi tehtävät ohjasivat tutustumaan SLUSH-tapahtuman Vaasan alueen energiaklusterin yrityksiin.

Uusia yrittäjyyskasvatuksen työelämälähtöisiä käytäntöjä suunniteltiin opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteisissä suunnittelukokouksissa. Suunnittelussa olivat mukana YES Pohjanmaa ry:n ja Nuori yrittäjyys Pohjanmaa ry:n sekä Talous ja nuoret TAT:n edustajia.

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssia (YH05) on uudistettu siten, että siitä on tehty alusta oikean yrityksen perustamiselle. Kurssilla on opiskeltu yrityksen perustamisen lähtökohtia ja vaiheita, käyty läpi yritysmuodot sekä tehty yksin, pareittain tai pienryhmässä liiketoimintasuunnitelmia. Circula-kiertotalouspelin avulla on tutustuttu kiertotalouteen ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Yritystieto-kurssin aikana on ollut mahdollista perustaa myös oma yritys ja saada apua esimerkiksi NY-yrityksen liiketoiminnan jatkamiseen oikeana yrityksenä.

Yritystietokurssilla on tehty vierailu NY-semifinaaliin Vaasan Rewell Centerissä, jossa tehtävänä on ollut tutustua NY-yrittäjien liikeideoihin ja selvittää, mitä liikeidea, liiketoimintamalli ja pitchaus tarkoittavat. Lisäksi on vierailtu Edu+Job Kesätyö-, rekry- & koulutustapahtumassa Vaasassa ja selvitetty, mitä yrittäjälle tärkeitä sidosryhmiä löytyy messuilta ja miten ne auttavat aloittavia yrittäjiä.

Yritystietokurssin aikana on tehty Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMK:iin. Vierailun tarkoituksena on ollut avata opiskelijoille näkymiä yrittäjyyden ja liiketalouden opiskeluun Vaasan ammattikorkeakoulussa. Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT:ä on suunniteltu yhteistyössä Vaasan ammattikoreakoulun VAMK:n kanssa ja myös kehitetty saadun palautteen pohjalta.

Yritystietokurssilla on tehty tiimeinä liiketoimintasuunnitelma ja sen osana rahoitussuunnitelma. Nämä on esitetty kurssin lopussa sidosryhmien edustajille. Eri kursseilla on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä eri sidosryhmien edustajien kanssa. Vaasan alueen Vaasanseudun Kehitys Oy:n VASEK:n Uusyrityskeskus Startian johtaja on arvioinut tehtyjä liiketoimintasuunnitelmia ja antanut opiskelijoille palautetta tehdyistä liiketoimintasuunnitelmista. Samalla hän on esitellyt opiskelijoille Startian tarjoamia yrittäjäpalveluita. Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmia on käyty vaihtoehtoisesti esittämässä myös Vaasa Innovation Centerissä. Vierailun yhteydessä tutustuttiin myös Vaasa Innovation Centerin liiketoimintaan ja hub-ajatteluun. Liiketointasuunnitelmien esitysten yhteydessä on vaihtoehtoisesti käyty myös rahoitusneuvotteluja Nordean yrityspuolen johtajan kanssa. Samalla Nordean on antanut vinkkejä rahoitussuunnitelman tekemiseen ja esitellyt pankin yrityspalveluita.

Yritystietokurssin aikana on tehty myös yhteistyötä PohjanmaaExpo Oy:n kanssa workshop, jossa on ideoitu Pohjanmaan Suurmessujen markkinointia eri kohderyhmille. Workshopin aluksi on perehdytty messujen projektivastaavan työhön ja messujen järjestämisen käytännön puoleen sekä messujen merkitykseen yrityksille. Workshopissa on suunniteltu markkinointikampanja, jolla tavoitellaan toisaalta nuoria ja toisaalta lapsiperheitä suurmessuille. Workshopin lopussa tiimit ovat pitchanneet omat ideansa ja parhaat ovat palkittu messuvapaalipuin.

Vierailujen yhteydessä on aina avattu myös sidosryhmien toimintaa laajemmin ja vierailijoiden uratarinat sekä keskusteltu työelämätaidoista ja yrittäjyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden kursseilta osallistuttiin Nuoret ja talous TAT:n yhteistyössä Lidlin, Nordean ja Slushin kanssa järjestämään TakeOFF-livetapahtumaan 20.11.2020. Päivän aikana nuoret kuulivat inspiroivia yrittäjätarinoita. Takeoffissa puhuivat Slushin entinen toimitusjohtaja, start-up yrittäjä Andreas Saari, hiustenhoitotuotteita myyvän yrityksen, Owow:n, perustaja Georgiana Grudinschi sekä monimuotoisuuskonsulttina toimiva, ATAÁ agencyn toinen perustaja Naomi Holopainen.

Takeoffin yrityskumppaneiden Nordean ja Lidlin työpajat haastoivat nuoria pohtimaan tulevaisuuden työelämää. Nordean työpajassa tarkasteltiin digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksia tulevaisuuden pankkipalvelujen tarjoamisessa kuluttajille. Nordean työpajassa opiskelijat pääsivät innovoimaan säästämisen tueksi botteja. Lidlin työpajassa taas määriteltiin, minkälaista on kaupan alan myyntityö 2050-luvulla. Tapahtuman kieli oli englanti.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Uudet työelämälähtöiset käytännöt business-taitojen oppimiseen. Erityisesti tutustuminen rahoitusneuvotteluihin ja tiedot liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Yrittäjälle tärkeät sidosryhmät tulevat tutuksi tehdyn yhteistyön myötä. Sidosryhmistä on hyötyä opiskelijoille, jos perustavat oman yrityksen tulevaisuudessa.

Uudet työelämälähtöiset käytännöt tuovat yrittäjän sidosryhmät paremmin esille yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Samalla on opittu verkostoitumista ja toimimista verkostoissa ja hyödyntämään sidosryhmien tarjoamia palveluja. Messujen ja tapahtumien hyödyntäminen oppimisympäristönä opiskeltaessa työelämä- ja yrittäjyystaitoja on helppoa ja hyödyllistä.

Sidosryhmien kanssa tehty yhteistyö oli monella tavalla hyödyllistä ja helppoa liittää olemassa oleviin lukiokursseihin. Yhteistyökumppaneita voi myös vaihdella eli aina ei tarvitse tehdä yhteistyötä saman sidosryhmän kanssa.

Käytännöt jäävät pysyviksi, koska ne on kehitetty opiskelijoille tarjolla olevien ja toteutuvien soveltavien kurssien yhteyteen. Useampi yhteistyökumppani mahdollistaa, että yhteistyökumppania voi vaihdella. Luotua käytäntöä voi hyödyntää myös muihin sidosryhmiin.

Tutustu lisää

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuteen työelämäyhteistyötä – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Mika Jokiaho

mika.jokiaho@edu.vaasa.fi

25.2.2021

Liitteet

Yrittäjyyden ja liiketalouden uudet työelämälähtöiset käytännöt (ppxt)