Esitys ITK:ssa

Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa. Samalla erilaisten paikkatietoa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden määrä on kasvanut huomattavasti arjessa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja työelämän eri aloilla.

Paikkatiedon peruskäyttötaitojen voidaan katsoa olevan osa kansalaisten monilukutaitoa, josta on selvää hyötyä opiskeluissa ja myöhemmin työelämässä.

Myös koulukäyttöön suunnattujen paikkatietoa hyödyntävien palveluiden määrä on lisääntynyt. Erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä oppimisen palveluita tarvitaan esimerkiksi ulkona oppimiseen ja liikunnan tueksi joko pelillisesti ilman pelillisiä elementtejä, paikkatietoanalyyseihin, viestintällisiin tarkoituksiin ja toisaalta paikkatiedon perusteiden harjoitteluun.

Eri organisaatiot ja yritykset tarjoavat nykyisin paljon avointa tietoa. Sen löytäminen ja hyödyntäminen ei vain ole vielä kovin helppoa tavalliselle kansalaiselle tai nuorelle.

Näihin tarpeisiin vastaamiseksi aloittaa “Paikkatieto ja avoin data” –hanke virallisesti vuodenvaihteessa 2018˗2019. Se on suunnattu pääasiassa lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Katso Paikkatieto ja avoin data-esitys täältä.