Webinaarit ja videot

Webinaareja ja videoita paikkatiedosta opetuskäyttöön

Napauta otsikoita ja lue lisää!

Paikkatieto työelämässä -videot

Miten paikkatietoa käytetään hyödyksi eri ammateissa? Toimitusjohtaja, paikkatietoasiantuntija, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija sekä erikoissuunnittelija kertovat opinnoistaan ja paikkatiedon roolista omassa työssään.

Osa 1. Paikkatiedolla boostia digitaaliseen markkinointiin. Ilkka Kaate, Parcero.

Osa 2. Mereisiä luontoarvoja kartoittamassa. Matti Sahla, Metsähallitus. 

Osa 3. Uusia merkityksiä matkailuun. Markus Sjöberg, Locationews.

Osa 4. Paikkatieto-ongelmien ratkaisua yhdessä asiakkaiden kanssa. Riikka Jantunen, Esri Finland.

 

Katso myös Geoportin videosarja paikkatiedon hyödyistä yhteiskunnassa

Turun yliopiston Geoportin videoilla eri alojen asiantuntijat pohtivat paikkatietoon liittyviä aiheita oman asiantuntijuutensa näkökulmasta.