Paikkatietosanasto

Työn alla! Ehdota sanaa opetuksen paikkatietosanastoon tai lähetä kuvaus/lisäys sanaston sanasta.

Geokätköily

Geomedia

Ilmakuvat

..Ilmakuvat ovat alueelliselta erotuskyvyltään huomattavasti tarkempia kuin satelliittikuvat….

Joukkoistaminen

Kartta-aineisto

Karttapalvelu

Kaukokartoitus

Kaukokartoitus eli kaukohavainnointi on kohteen ominaisuuksien mittaamista sähkömagneettisten aaltojen avulla ilman fyysistä kosketusta kohteeseen. Sekä ilmakuvaus että satelliittikuvaus ympäristöstä ovat kaukokartoitusta. Kaukokartoituksessa mittalaitteiden instrumentit kulkevat yleensä lentokoneen, helikopterin tai satelliitin mukana. Mittalaitteiden instrumentit havaitsevat maata yleensä usealla eri aallonpituusalueella. Kaukokartoitus antaa mahdollisuudet valokuvaa monipuolisempaan kohteen tarkasteluun, koska havaintoja on tehty samanaikaisesti muillakin aallonpituusalueilla kuin ihmissilmän erottamalla näkyvän valon alueella. Lue lisää kaukokartoituksesta.

 

Latauspalvelu

Lisenssi- ja käyttöehdot paikkatietoaineistoilla

Metatieto

Metatiedon määritellään yleisesti olevan ”tietoa tiedosta”. Metatietojen tehtävänä on dokumentoida paikkatietoaineistojen, kuten karttojen, ominaisuudet ja helpottaa aineistojen käyttöä. Arkikielellä voidaankin puhua yksinkertaisesti aineistojen kuvauksista tai lisätiedoista. Lue lisää metatiedosta tai katso video!

Ortoilmakuva

Paikkatieto…Katso video!

Paikkatietoaineisto

Pehmo-GIS

Rajapintapalvelu

Rasteriaineisto

Satelliittikuva

Satelliittikuva on satelliitin tai useampien satelliittien ottama ja välittämä kuvaa ympäristöstä. Verrattuna ilmakuviin satelliittikuvat ovat alueelliselta erotuskyvyltään huomattavasti epätarkempia, mutta toisaalta satelliittien avulla saadaan pienen ajan sisällä kuvadataa isommalta alueelta. Satelliittikuvia voit tarkastella esimerkiksi Google Earth-palvelusta ja Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelusta, jossa on myös reaaliaikaista satelliittikuvaa tarjolla. Lue lisää satelliittikuvauksesta kohdasta ”kaukokartoitus”.

 

Spatiaalinen

Vektoriaineisto