Mitä, missä, milloin, kuka? Metatieto tietää!

Mitä metatieto on?

Metatiedon määritellään yleisesti olevan ”tietoa tiedosta”. Metatietojen tehtävänä on dokumentoida aineistojen ominaisuudet ja helpottaa aineistojen käyttöä. Arkikielellä voidaankin puhua yksinkertaisesti aineistojen kuvauksista tai lisätiedoista.

Paikkatiedon metatieto kertoo perustiedot aineiston sisällöstä ja käyttötarkoituksesta, ajallisesta ja alueellisesta kattavuudesta, tarkkuudesta (mittakaava tai resoluutio) ja ylläpitotiheydestä. Myös tekniset tiedot, kuten koordinaattijärjestelmä, tiedostoformaatti ja paikkatiedon muoto (vektori/rasteri) käyvät ilmi metatiedosta. Lisäksi siitä yleensä selviää, kuka aineiston on tehnyt ja mitkä ovat aineiston käyttöoikeudet.

Nämä kaikki ovat paikkatietojen käyttäjälle oleellisia tietoja. Kun aineistoja käytetään erilaisissa karttatarkasteluissa ja paikkatietoanalyyseissa, on tärkeää tuntea aineistojen laatu ja ominaisuudet – ja ottaa ne huomioon tulosten tulkinnassa. Usein on myös hyvä tietää, keneltä voi kysyä lisätietoja aineistoista.

Tieto käyttöoikeuksista puolestaan selventää, saako aineistoa käyttää, julkaista ja jakaa eteenpäin vapaasti vai liittyykö käyttöön rajoituksia. Yleensä aineistojen tuottajat ilmoittavat metatiedoissa lisenssin, jossa aineiston käyttöoikeudet määritellään. Suomessa julkisten organisaatioiden tuottamia aineistoja saa melko yleisesti käyttää avoimen tietoaineiston lisenssin mukaisesti, joka mahdollistaa aineistojen vapaan käytön. Aineiston lähde on kuitenkin aina muistettava kertoa, kun karttoja tai muita aineistosta tehtyjä tuotoksia julkaistaan. Myös lähdemerkinnän pitäisi selvitä metatietokuvauksesta.

Paikkatietoikkuna on maksuton karttapalvelu kaikille kansalaisille. Paikkatietoikkunassa kartta-aineistojen metatiedot merkitään sinisellä i-kirjaimella.

Metatietopalvelut

Paikkatietoaineistojen metatiedot noudattavat yleensä yhteisesti sovittuja rakenteita eli standardeja. Kun standardimuotoiset metatiedot on tallennettu metatietopalveluun, on paikkatietojen käyttäjien helppo etsiä, mitä paikkatietoja on käytettävissä ja mitkä ovat niiden ominaisuudet. Metatietopalvelussa aineistojen etsimiseen voi käyttää avainsanoja tai niitä voi etsiä myös tietystä sijainnista tai halulta ajankohdalta.

Maanmittauslaitoksen paikkatietohakemisto on metatietopalvelu, joka kokoaa useiden suomalaisten tiedontuottajien paikkatietoaineistojen kuvaukset. Paikkatietohakemistoon tallennetut metatiedot ovat katseltavissa myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-karttapalvelun kautta. Myös Suomen ympäristökeskuksella on oma metatietopalvelu, josta voi etsiä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Avoindata.fi puolestaan on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä palvelu, jonka tavoitteena on koota tiedot kaikesta julkisesta ja avoimesta datasta Suomessa, myös muusta kuin paikkatiedosta.

Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE 18.3.2019

 

Linkkejä

Julkisen hallinnon suositus avoimen tietoaineiston käyttölupa http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS189/JHS189.html

Paikkatietohakemisto: http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/

Paikkatietoikkuna: https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

SYKEn metatietopalvelu: https://metatieto.ymparisto.fi/geoportal

Avoindata.fi: https://www.avoindata.fi/fi