2. luokan nivelvaihe

Oppilaan 2. luokan opettaja käy kevään aikana nivelvaiheen palautekeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Nivelvaiheen palautekeskustelusta oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään merkintä oppilaan Wilman tuki-lehdelle. Mikäli oppilaalla on voimassa oleva oppimissuunnitelma tai HOJKS, kirjataan opetuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto asiakirjan seurantaosioon.