2. luokan nivelvaihe

Oppilaan 2. luokan opettaja käy kevään aikana nivelvaiheen palautekeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Nivelvaiheen palautekeskustelusta oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään merkintä oppilaan Wilman tuki-lehdelle. Mikäli oppilaalla on voimassa oleva oppimissuunnitelma tai HOJKS, kirjataan opetuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto asiakirjan seurantaosioon.

Varhennetun kielen arviointi alkuopetuksessa

 

Varhennettu kielen opetus / Arviointi

Muutosesitys elokuussa hyväksyttyyn OPSin lukuun 13.4.3. kohtaan ARVIOINTI

1. ja 2. luokalla lukuvuoden aikana oppilas saa kielenopiskelustaan ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Oppilaat tutustuvat myös itse- ja vertaisarviointiin. Lukuvuoden päätteeksi annettavassa todistuksessa on sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty.