Alkuopetuksen yhdysopettajan tehtävät

Alkuopetuksen yhdysopettajan työnkuva
• esiopetuksen kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi:
Kutsua koolle yhteistyöalueen esiopetusryhmien opettajat sekä koulun alkuopettajat         lukuvuoden suunnittelupalaveriin syyskuun alussa
-tilaisuudessa suunnitellaan vuosikellon tapahtumat tulevalle lukuvuodelle
• osallistuminen alkuopetuksen koulutuksiin sekä tapaamisiin
• aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi
mm. lukujärjestysmuutoksista tiedottaminen
• alkuopettajien informointi ajankohtaisista asioista ja koulutuksista
• kouluun tutustumispäivän koordinointi yhteistyössä rehtorin kanssa