Vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun

Yhteiset teemaviikot

Teemat voidaan sopia etukäteen syksyn alussa ja tehdä niiden ympärille monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Lapsiryhmät voivat ideoida teeman, jota lähdetään yhdessä työstämään. Teemojen yläkäsitteet voidaan myös antaa lapsille etukäteen, jolloin he miettivät, mitä haluavat tutkia annetusta teemasta.

Esimerkiksi teemana metsän eläimet/villieläimet/kotieläimet. Lapset valitsevat ryhmittäin haluamansa eläimen tai ryhmät muodostetaan kiinnostuksen kohteen mukaisesti. Esiopetuksen puolella opiskeltavat asiat on koottu oppimiskokonaisuuksiksi ja perusopetuksen puolella ne ovat oppiaineita. On mielekästä miettiä, miten esiopetuksen oppimiskokonaisuudet ja alkuopetuksen puolella oppiaineet integroituvat sopiviksi paketeiksi eri teemojen kohdalla. Miten esimerkiksi eläinteema voidaan käsitellä eri oppimiskokonaisuuksissa ja oppiaineissa?

Arvioinnissa tulee kiinnittää huomio jo itse oppimisprosessiin. Aikuiset voivat miettiä yhdessä, halutaanko, että prosessissa nousevat keskiöön yhteistyötaidot, kysymisen ja vastaamisen taidot – vuorovaikutustaidot, vai joku muu harjoitettava taito. Arvioitavat asiat käsitellään lasten kanssa yhdessä. Voidaan antaa muutama vaihtoehto, joista lapset valitsevat mielestään tärkeimmät arvioitavat asiat ja niihin kiinnitetään huomiota koko työskentelyn ajan. Esimerkiksi ”kuuntelin ryhmäläisteni puheenvuorot/pyysin puheenvuoron viittaamalla/kerroin omat mielipiteeni ryhmälleni” jne.

Valittua teemaa voidaan työstää ryhmittäin sekä pareittain. Teeman tuotosten määrittely etukäteen tehdään yhdessä lasten kanssa. Tuleeko projektista joku konkreettinen teos? Tuleeko sitä esitys? Toteutetaanko se tvt-välineistöä apuna käyttäen? Kerätäänkö tehdyt asiat portfolioon? Tehdäänkö näyttely? Mitä välineitä käytetään projektin arviointiin (lomake, videoitu haastattelu yms.)

Teemat ja monialaiset oppimiskokonaisuudet antava mahdollisuuden eheyttävään opetukseen ja palvelevat niin esiopetuksen kuin alkuopetuksen yhteisiä tavoitteita.