Lomake arviointikeskustelun tueksi 1-2-luokille

Turku on linjannut opetussuunnitelmassaan, että oppilaan 2. luokan opettaja käy kevään aikana arviointi- ja kehityskeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Usein on tarpeen arvioida ja suunnitella yhdessä myös oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea. Nivelvaihetta lähestyttäessä korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen 67 Perusopetusasetus 11 § 68 Perusopetusasetus 11 § 3 mom. 68 vuorovaikutus. On tärkeää, että oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.

Linkistä löydät lomakkeen arviointikeskustelun tueksi. Lomakkeen voi ottaa käyttöön jo ensimmäisellä luokalla, jonka jälkeen sitä täydennetään joka tapaamisessa. Luvan kanssa lomakkeen voi välittää myös tulevalle 3.luokan opettajalle.

arviointikeskustelu-2016