Tiimiopettajuuteen

Uusi opetussuunnitelma edellyttää opettajalta melkoisesti oppilaan tuntemusta, ryhmäohjaustaitoja, monipuolisia arviointitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja tietenkin monta ämpärillistä luovuutta. Tästä listauksesta unohtui todennäköisesti monta muuta yhtä tärkeää taitoa. Yksin opettajan on aika vaikea vastata kaikkiin vaatimuksiin. Yhdessä näihin tavoitteisiin pääsee helpommin. Yhteisopettajuus, tiimiopettajuus, samanaikaisopettajuus – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Alla muutamia malleja tiimiopettajuuden pohjustukseksi ja myös suunnittelun rakenteellisiksi malleiksi. Ehkä niistä löytyy apua koulullesi.

Samanaikaisopetuksen malleja – luokanopettaja + luokanopettaja, luokanopettaja + laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja + erityisluokanopettaja, erityisluokanopettaja + erityisluokanopettaja
1. Tiimiopettaminen – opettajat opettavat yhdessä koko luokkaa, vaihtaen vetovastuuta joustavasti
2. Joustava ryhmittely – oppilaita ryhmitellään opettajien kesken, ryhmäjakoja vaihdellaan, joku/jotkut ryhmistä voi toimia itsenäisesti, ryhmiin jaetaan erilaisin perustein (kiinnostuksen kohteet, harrastuneisuus, ”sukkien väri”)
3. Pistetyöskentely – oppilaat kiertävät toimintapisteissä, opettajat ovat valmistelleet yhdessä pisteet tai jakaneet suunnitteluvastuun
4. Eriytyvä opettaminen – toinen opettajista vetää isompaa ryhmää ja toinen kertaa tai antaa yksilöllisempää opetusta pienen ryhmän kanssa joko samassa tai eri tilassa
5. Osaamisen perusteella jaetut ryhmät – oppilaat jaetaan osaamisen perusteella, tätä käytetään silloin, kun osa oppilaista tarvitsee vielä kertausta ja osa on valmis laajentamaan aihetta (ei siis siirtymään eteenpäin – eri asia)
6. Jaettu ryhmä – luokka jaetaan kahteen heterogeeniseen ryhmään ja opettaja opettaa oppisisällön omalle ryhmälleen. Voidaan käyttää myös niin, että kumpikin opettaa eri asian tunnin oppisisällöstä ja puolivälissä oppituntia vaihdetaan ryhmiä (esim. äidinkielessä toinen pitää kuullun ymmärtämisen harjoituksen ja toinen luovan kirjoittamisen yms.)
7. Vuorotteleva opetus – toinen opettajista vetovastuussa opetuksesta luokassa ja toinen tarkkailee ja avustaa
Kaikki mallit vaativat yhteissuunnittelua toimiakseen hyvin. Ilman suunnittelua toiminnasta tulee helposti päällekkäistä, jumittavaa, toisen päälle puhumista ja turhan kuormittavaa opettajille ja oppilaille. Samanaikaisopetuksen hyödyt jäävät tällöin saamatta. Parhaimmillaan mallit tarjoavat oppilaille enemmän tukea, enemmän turvaa, enemmän malleja, enemmän kiinnostavia oppimishetkiä. Opettajalle yhteistyön tekeminen tarjoaa uuden mahdollisuuden kouluttautua joka päivä omassa työssä. Itsensä kehittäminen ei ole koskaan myöhäistä, vaan jopa hauskaa! Lisäksi luotettava ja vastuunsa tunteva kollega osoittautuu usein parhaimmaksi tueksi työpäivän kiireissä.