Yhteistyökoulut ja esiopetusyksiköt, Eteläinen alue 22-23

Braheskolan
Braheskolans daghem och förskola

Cygnaeus skola
Cygnaeus daghem och förskola
Port Arthur

Haarlan koulu
Haarla-Pikisaaren pk
Pilke Tähtimetsä

Ilpoisten koulu
Ilpoisten pk
Koivulan pk
Haritun pk

Luolavuoren koulu
Ispoinen-Petreliuksen pk

Luostarivuoden koulu
Kaskenmäen pk
Stålarminkadun pk
Kerttulin pk

Sirkkala skola
Sirkkala daghem och förskola

Syvälahden koulu 
Syvälahden pk

Vähä-Heikkilän koulu 
Mäntymäen pk
l’Hexagone
Touhula Vähä-Heikkilä
Uittamon pk
Katariinan Vilske

Wäinö Aaltosen koulu
Kukolan pk
Mukulax Hirvensalo
Moikoisten pk