Yhteiskuntaoppi YH

 

YH 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

syventävä verkkokurssi
periodi 4
vanha ops
2 op

liisa.lehtiranta@salo.fi
Salon lukio


YH 4 Kansalaisen lakitieto

syventävä verkkokurssi
periodi 2
vanha ops
2 op

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.
Oppikirjasuosituksena Jokaisen oikeustieto (Sanoma Pro)
Kurssialustana Moodle

aino.hallamurto@poytya.fi
Elisenvaaran lukio

YH 7 Ympäristöpolitiikan perusteet

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 3
vanha ops
2 op

markus.jarvinen@utu.fi
Turun normaalikoulun lukio