Yhteiskuntaoppi YH

 

YH 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

syventävä verkkokurssi
periodi 4
uusi ops
2 op

liisa.lehtiranta@salo.fi
Salon lukio

.

YH 4 Lakitieto

syventävä verkko-opintojakso
periodi 2
vanha ja uusi ops
2 op

Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Oppikirjana Jokaisen oikeustieto (Sanoma Pro, 34. (uusin) painos)

Kurssialustana Moodle

aino.hallamurto@poytya.fi
Elisenvaaran lukio

.

YH 6 Ympäristöpolitiikan opintojakso

koulukohtainen verkkokurssi
periodit 3 ja 4
vanha ja uusi ops
2 op

markus.jarvinen@utu.fi
Turun normaalikoulun lukio

Opintojakso on yhteiskuntaopin koulukohtainen valinnainen opintojakso, jolla
täydennetään yhteiskuntaopin pakollisten opintojen tietoutta ympäristöasioista ja niitä
koskevasta päätöksenteosta. Yhtymäkohtia on maantieteen ja biologian opetukseen.
Teemoja tarkastellaan monipuolisesti korostaen yksilön vaikutusmahdollisuuksia
ympäristökysymyksissä.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat: ympäristöhistoria, ympäristölainsäädäntö,
ympäristöteknologia ja sen tuomat mahdollisuudet, ilmastosopimukset, kiertotalous,
talous- ja ympäristöasiat, paikallinen ympäristötoiminta, Itämeren suojelu, Suomen ja EU:n ympäristöpolitiikka sekä poliittiset puolueet ja ympäristökysymykset. Ajankohtaisia aiheita hyödynnetään tilanteen mukaan.

Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty – periaatteella.

Opintojakso on tarjolla e-norssitarjottimella ja Turun seudun etärenkaassa. 

Kurssi ajoittuu 3. – ja 4. jaksoihin.  (8.12.2022 – 15.3.2023)

Ilmoittautuminen viimeistään 15.11.2022 sähköpostitse osoitteeseen markus.jarvinen@utu.fi

Kurssille/opintojaksolle otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.