Yhteiskuntaoppi YH

 

YH 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

syventävä verkkokurssi
periodi 4
uusi ops
2 op

liisa.lehtiranta@salo.fi
Salon lukio

YH 4 Lakitieto

syventävä verkko-opintojakso
periodi 2
uusi ops
2 op

Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Oppikirjana Jokaisen oikeustieto (Sanoma Pro, 34. (uusin) painos)

Kurssialustana Moodle

aino.hallamurto@poytya.fi
Elisenvaaran lukio

YH 5 Sijoittaminen

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 4
uusi ops
2 op

pasi.rauhala@laitila.fi
Laitilan lukio

YH 6 Ympäristöpolitiikka

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 3
uusi ops
2 op

Opintojakso on yhteiskuntaopin valinnaisia opintoja. Opintojaksolla käsitellään ympäristöpolitiikkaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja luontokadon pysäyttämiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa: ympäristöhistoria, ympäristölainsäädäntö, ympäristöteknologia, ilmastosopimukset, talous- ja ympäristöasiat, paikallinen ympäristötoiminta, Suomen ja EU:n ympäristöpolitiikka sekä poliittisten puolueiden ympäristötavoitteet. Tehtävät painottuvat ajankohtaisiin aiheisiin. Opintojaksolla on yhtymäkohtia maantieteen ja biologian opetuksen kanssa. Opiskelu tapahtuu verkko-opetuksena Moodle-oppimisalustalla. Opintojakso koostuu seitsemästä viikkotehtävästä ja lopputestistä. Arvioinnin perustana ovat verkkotehtävät ja verkossa tehtävä lopputesti.

Opintojakso alkaa 4.12.2023 ja suoritukset tulee olla tehtynä 1.3.2024. (Opiskelu tapahtuu pääosin lukion 3. jakson aikana) Kurssi ilmoittaudutaan sähköpostilla 15.11.2023 mennessä osoitteeseen markus.jarvinen@utu.fi (Opintojaksolle otetaan 20 lukiolaista).

markus.jarvinen@utu.fi
Turun normaalikoulun lukio