Psykologia PS

PS 1 Toimiva ja oppiva ihminen

pakollinen verkkokurssi
periodi 2
uusi ops
2 op

saija.hongisto@salo.fi
Salon lukio

PS 2 Kehittyvä ihminen

syventävä verkkokurssi
periodi 3
uusi ops
2 op

Opintojaksolla tarkastellaan ihmisen psyykkistä kehitystä sekä kehitykseen vaikuttavia hermoston toiminnan periaatteita. Opintojaksolla perehdytään erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehityksen eri osa-alueisiin. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksilön kehityksen perustana olevia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä. Opintojaksolla käytetään Studeon oppimateriaalia “PS2 Kehittyvä ihminen (lops 2021)”.Opintojakso suoritetaan kokonaan etänä ja suorituksen ohjeistus ja oppimateriaalin käyttöön liittyvät ohjeet lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä sähköpostitse.Suoritus perustuu pääsääntöisesti itsenäisten tehtävien tekemiseen.

minna.nummenmaa@raisio.fi
Raision lukio

PS 3 Tietoa käsittelevä ihminen

syventävä verkkokurssi
periodi 2
uusi ops
2 op

pirjo.jansson@edu.mynamaki.fi
Mynämäen lukio

.