Maantiede GE

 

GE 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

syventävä verkkokurssi
periodi 2
uusi ops
2 op

Kurssilla tarkastellaan koko maailman, mutta myös pienempien alueiden kehittyneisyyseroja, kehityksen mittareita sekä  kansainvälistä yhteistyötä.  Lisäksi tarkastellaan aluesuunnittelun merkitystä, kaavoitusprosessia ja siihen vaikuttamista. Kurssilla tutustutaan myös  geomedian, kuten diagrammien ja karttojen  kuin myös paikkatiedon  käyttöön maantieteellisessä tutkimuksessa ja arkielämässä.

Kurssilla käytettävä kirja: Cantell ym. GEOS 4. Sanoma Pro Oy.  Painos 2017 tai uudempi.

Oppimisalustana Moodle

Numeroarvostelu

paivi.korkiamaki@turunsteinerkoulu.fi
Turun Steiner-koulun lukio

.