Uskonto UE ja UI

 

UE 2 Maailmanlaajuinen kristinusko

pakollinen verkkokurssi
periodi 3
uusi ops
2 op

Moduulin aiheena on maailmanlaajuinen kristinusko. Jakson aikana tutustutaan kristinuskon vaiheisiin, tulkintoihin sekä asemaan ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa, kristinuskon suuntauksiin ja niiden keskeisiin piirteisiin ja ajankohtaisiin kristinuskoon liittyviin kysymyksiin. Keskeisimpiä tavoitteita on ymmärtää kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan sekä yksilön näkökulmasta sekä oppia arvioimaan ajankohtaisia keskusteluja esim. kristinuskon erilaisista tulkintatavoista ja niiden ilmenemismuodoista.Moduuli suoritetaan etänä ja suorituksen ohjeistus tulee ilmoittautumisen päätyttyä sähköpostitse.Moduulin suoritus perustuu pääsääntöisesti itsenäisten viikkotehtävien tekemiseen ja loppukokeeseen.

henna.laivoranta-laine@salo.fi
Salon lukio 

.

UE 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

syventävä verkkokurssi
periodi 3
uusi ops
2 op

Tervetuloa idän uskontoja käsittelevälle kurssille! Kurssilla käytetään studeon (www.studeo.fi) sähköistä oppikirjaa kurssista UE3 ja sen nimenä on ”UE3 – maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä LOPS2016” . Kurssikoodi ilmoitetaan kurssille liittymisen yhteydessä. Kurssin suoritus ja ohjeistus tapahtuu GAFE-classroomissa, johon palautatte kurssin aikana annetut etätehtävät. Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse jarkko.kotilainen@naantali.fi ja saatte ohjeistuksen kurssin suorittamisesta sähköpostilla. Kurssin pääsisältönä ovat Idän uskontoperinteet eli hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhiläisyys, taolaisuus, kungfutselaisuus, shintolaisuus sekä alkuperäiskansojan uskonnot ja uudet uskonnolliset liikkeet. Kurssisuoritus sisältää kuusi laajaa kirjoitelmaa kurssin aiheista + annetut muut tehtävät.

jarkko.kotilainen@naantali.fi
Naantalin lukio

.

UI 1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä

pakollinen verkkokurssi
periodi 3
uusi ops
2 op

Kurssin aikana opiskellaan islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon keskeisiä piirteitä sekä pohditaan niitä yhdistäviä tekijöitä uskontodialogin näkökulmasta. Tutustutaan myös uskontoon ilmiönä sekä nykyajan uskonnollisuuteen.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena moodle-oppimisalustassa jaksossa kolme. Kurssi löytyy moodlesta ”Turun seudun etärengas” → ”Turun iltalukio” -linkkien alta. Etätapaamiset toteutetaan Teamsissa. Etähuone löytyy osoitteesta https://blog.edu.turku.fi/etaopetus. Valitse opettaja Marjukka Al-Ibadin etähuone.

Kurssilla käytetään kirjaa Verso 1: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS2021). Kustantaja: SanomaPro Oy.

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä opettajalle sähköpostia.

marjukka.al-ibadi@edu.turku.fi
Kerttulin lukio

.

UI 2 Maailmanlaajuinen islam

pakollinen verkkokurssi
periodi 4
uusi ops
2 op

Kurssin aikana opiskellaan islamin opillista perustaa sekä islamin sisäistä monimuotoisuutta. Tutustaan islamin asemaan ja kulttuurivaikutuksiin eri maanosissa sekä poliittiseen islamiin ja erilaisiin islamilaisiin liikkeisiin nykyaikana. Pohditaan ihmisoikeusetiikan, uskonnonvapauden ja uskontodialogin merkitystä.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena moodle-oppimisalustassa jaksossa neljä. Kurssi löytyy moodlesta ”Turun seudun etärengas” → ”Turun iltalukio” -linkkien alta. Etätapaamiset toteutetaan Teamsissa. Etähuone löytyy osoiteesta https://blog.edu.turku.fi/etaopetus. Valitse opettaja Marjukka Al-Ibadin etähuone.

Kurssilla ei ole käytössä erillistä oppikirjaa, vaan kaikki tarvittava materiaali löytyy moodlesta.

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä opettajalle sähköpostia.

marjukka.al-ibadi@edu.turku.fi
Kerttulin lukio