Uskonto UE ja UI

 

UE 2 Maailmanlaajuinen kristinusko

pakollinen verkkokurssi
periodi 3
uusi ops
2 op

Kurssin aiheena on maailmanlaajuinen kristinusko. Kurssin aikana tutustutaan kristinuskon vaiheisiin, tulkintoihin sekä asemaan ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa, kristinuskon suuntauksiin ja niiden keskeisiin piirteisiin ja ajankohtaisiin kristinuskoon liittyviin kysymyksiin. Keskeisimpiä tavoitteita on ymmärtää kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan sekä yksilön näkökulmasta sekä oppia arvioimaan ajankohtaisia keskusteluja esim. kristinuskon erilaisista tulkintatavoista ja niiden ilmenemismuodoista.

Kurssilla käytetään Opintoverkon kirjaa Lukion Uskonto kurssit 1-2. Yhtälailla käy myös esim. Sanomapron kirja Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko.

Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostiviestillä viimeistään 26.11.2021 mennessä.

Kurssi suoritetaan etänä ja kurssin suorituksen ohjeistus tulee ilmoittautumisen päätyttyä sähköpostitse.

Kurssin suoritus perustuu pääsääntöisesti itsenäisten viikkotehtävien tekemiseen.

henna.laivoranta-laine@salo.fi
Salon lukio 

.

UE 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

syventävä verkkokurssi
periodi 3
vanha ja uusi ops
2 op

Tervetuloa idän uskontoja käsittelevälle kurssille! Kurssilla käytetään studeon (www.studeo.fi) sähköistä oppikirjaa kurssista UE3 ja sen nimenä on ”UE3 – maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä LOPS2016” . Kurssikoodi ilmoitetaan kurssille liittymisen yhteydessä. Kurssin suoritus ja ohjeistus tapahtuu GAFE-classroomissa, johon palautatte kurssin aikana annetut etätehtävät. Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse jarkko.kotilainen@naantali.fi ja saatte ohjeistuksen kurssin suorittamisesta sähköpostilla. Kurssin pääsisältönä ovat Idän uskontoperinteet eli hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhiläisyys, taolaisuus, kungfutselaisuus, shintolaisuus sekä alkuperäiskansojan uskonnot ja uudet uskonnolliset liikkeet. Kurssisuoritus sisältää kuusi laajaa kirjoitelmaa kurssin aiheista + annetut muut tehtävät.

jarkko.kotilainen@naantali.fi
Naantalin lukio

.

UI 1 Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

pakollinen verkkokurssi
periodi 3
vanha ja uusi ops
2 op

Kurssin aikana opiskellaan islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon keskeisiä piirteitä sekä pohditaan niitä yhdistäviä tekijöitä uskontodialogin näkökulmasta. Tutustutaan myös uskontoon ilmiönä sekä nykyajan uskonnollisuuteen.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena moodle-oppimisalustassa jaksossa kolme. Kurssi löytyy moodlesta ”Etärenkaan kurssit” -linkin alta. Etätapaamiset toteutetaan Adobe Connect -ohjelman avulla. Kurssin etähuoneen osoite on http://opetus.adobeconnect.com/lukioislam. Huoneeseen kirjaudutaan omalla nimellä.

Kurssilla käytetään kirjaa Verso 1: Uskonnon juurilla (Hanki, K.; Könni, O; Nyyssönen, S). Kustantaja: SanomaPro Oy.

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä opettajalle sähköpostia.

marjukka.al-ibadi@edu.turku.fi
Kerttulin lukio

.

UI 2 Maailmanlaajuinen islam

pakollinen verkkokurssi
periodi 4
vanha ja uusi ops
2 op

Kurssin aikana opiskellaan islamin opillista perustaa sekä islamin sisäistä monimuotoisuutta. Tutustaan islamin asemaan ja kulttuurivaikutuksiin eri maanosissa sekä poliittiseen islamiin ja erilaisiin islamilaisiin liikkeisiin nykyaikana. Pohditaan ihmisoikeusetiikan, uskonnonvapauden ja uskontodialogin merkitystä.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena moodle-oppimisalustassa jaksossa neljä. Kurssi löytyy moodlesta ”Etärenkaan kurssit” -linkin alta. Etätapaamiset toteutetaan Adobe Connect -ohjelman avulla. Kurssin etähuoneen osoite on http://opetus.adobeconnect.com/lukioislam. Huoneeseen kirjaudutaan omalla nimellä.

Kurssilla ei ole käytössä erillistä oppikirjaa, vaan kaikki tarvittava materiaali löytyy moodlesta.

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä opettajalle sähköpostia.

marjukka.al-ibadi@edu.turku.fi
Kerttulin lukio