Muut kurssit

 

HYGI Hygieniakurssi

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 4
vanha ja uusi ops
2 op

eeva-liisa.laakso@turku.fi
Turun ammatti-instituutti

.
OPO 2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus

syventävä verkkokurssi
periodit 1 ja 2
vanha ja uusi ops
2 op

minna.kaitaniemi@edu.mynamaki.fi

 

TO 1 Kulttuurien myytit ja muut suuret kertomukset

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 1
vanha ops
2 op

kristiina.laihonen@laitila.fi

(TO 3 Toimitaan yhdessä / osaaminen arjessa)
koulukohtainen verkkokurssi
periodi ?
vanha ja uusi ops
2 op

opettaja ?
Somero