Muut kurssit

 

HYGI Hygieniakurssi

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 2
vanha ja uusi ops
2 op

eeva-liisa.laakso@edu.turku.fi

Turun ammatti-instituutti

.
OPO 2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus

syventävä verkkokurssi
periodi 2
vanha ja uusi ops
2 op

minna.kaitaniemi@edu.mynamaki.fi

Mynämäen lukio

 

TO 3  Toimitaan yhdessä

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 5
vanha ja uusi ops
2 op

Toimitaan yhdessä -opintojaksolla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön tehtävissä ja tilanteissa. Opintojaksolla hyödynnetään laaja-alaista osaamista, joka auttaa suuntaamaan oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja käytännön elämään. Laaja-alainen osaaminen viittaa myös oppimisen ja osaamisen perustana oleviin kognitiivisiin taitoihin, metataitoihin sekä ominaisuuksiin, joita tarvitaan opiskelussa, työssä, harrastuksissa ja arjessa. Laaja-alainen osaaminen luo myös edellytykset tiedoille ja taidoille, joiden avulla voidaan hallita monimutkaistuvaa maailmaa. Opintojakso voidaan toteuttaa monella eri tavalla esim. leirimuotoisesti tai verkkototeutuksena.

Ilmoittautuminen 14.4. mennessä

heini.kelosaari@somero.fi

Someron lukio