Ruotsi RUB1

RUB1.0 Peruskieliopin kertauskurssi

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 3
uusi ops
2 op

Kurssissa ei ole loppukoetta, vaan suoritusmerkinnän edellytyksenä on kurssin tehtävien palauttaminen annettuihin määräaikoihin mennessä. Kurssilla kerrataan ruotsin peruskielioppia.

anne.santamaki@raisio.fi
Raision lukio

.
RUB1 ABI Kertauskurssi A- ja B-tasoille

koulukohtainen verkkokurssi
periodit 3 ja 4
uusi ops
2 op

Ensisijaisesti kevään kirjoittajille

opettaja?
Paimion lukio