Matematiikka MAA ja MAB


MAA 11 Algoritmit ja lukuteoria

syventävä verkkokurssi
periodit 4 ja 5
uusi ops
2 op

Kurssin suoritusaikataulu:

Kurssi alkaa neljännen jakson puolivälistä 11. viikolla, ja kurssi kestää viidennen jakson lopulle, jolloin suoritetaan kurssikoe.

Oppikirja:

Kurssilla käytetään kirjaa MAA11:Moodi “Algoritmit ja lukuteoria” (sanoma pro).

Kurssin oppisisältö:

Kurssilla opiskellaan ensin lauselogiikan ja lukuteorian perusteita. Tämän jälkeen opetellaan ohjelmointia Python -kielellä.

Kurssin suoritustapa:

Kurssilla tarjotaan meet -etäopetustuokiota kaksi kertaa viikossa. Näille osallistuminen ei ole pakollista, jos osallistuminen ei ole mahdollista aikataulusyistä. Oppilas osoittaa etenemisensä kurssin oppisisällöissä suorittamalla hänelle annettuja viikkotehtäviä. Kurssin lopuksi oppilas suorittaa kurssikokeen.

jukka.vaajoensuu@edu.nousiainen.fi
Nousiaisten lukio


MAA 12 Analyysi ja jatkuva jakauma

koulukohtainen verkkokurssi
periodit 2 ja 3
uusi ops
2 op

Kurssin suoritusaikataulu:

Kurssi alkaa toisen jakson alussa ja kestää kolmanteen jaksoon. Opetus saattaa jatkua vielä viikon tai pari kolmannen jakson aikana. Kun kurssin asiat on saatu käsiteltyä loppuun suoritetaan kurssikoe.

Oppikirja:

Kurssilla käytetään kirjaa MAA12: Moodi “Analyysi ja jatkuva jakauma” (sanoma pro).

Kurssin oppisisältö:

Kurssilla opetellaan matemaattisen analyysin peruskäsitteitä, kuten esim. käänteisfunktio. Integraalilaskennan taitoja täydennetään ja opetellaan määrittämään normaalijakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä.

Kurssin suoritustapa:

Kurssilla tarjotaan meet -etäopetustuokiota kaksi kertaa viikossa. Näille osallistuminen ei ole pakollista, jos osallistuminen ei ole mahdollista aikataulusyistä. Oppilas osoittaa etenemisensä kurssin oppisisällöissä suorittamalla hänelle annettuja viikkotehtäviä. Kurssin lopuksi oppilas suorittaa kurssikokeen.

jukka.vaajoensuu@edu.nousiainen.fi
Nousiaisten lukio

 

MAA 14 Matriisilaskenta

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 5
uusi ops
2 op

Opintojaksolla tutustutaan matriisilaskennan perusteisiin.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii matriisin peruslaskutoimitukset
  • oppii hyödyntämään matriiseja moniulotteisiin vektorilaskennan ongelmien ratkaisemiseen
  • tutustutaan vektoriavaruuteen

sirpa.rietz@somero.fi
Someron lukio

.

MAA 15 Ohjelmistot oppimisen välineinä

koulukohtainen verkkokurssi
periodit 1-5
uusi ops
2 op

Tervetuloa perehtymään matemaattisiin ohjelmistoihin!

Opintojaksolla harjoitellaan lukion matematiikan opinnoissa tarvittavia ohjelmistoja GeoGebra (versio 5), TI-Nspire (maksullinen ohjelma), L’Math (Abitin kaavaeditori) ja SpeedCrunch (Abitin laskin). Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa tekniset valmiudet sähköiseen työskentelyyn matematiikassa. Opintojaksolla harjoitellaan ohjelmistojen käyttöä lukion ensimmäisen vuoden matematiikan aihealueiden pohjalta. Opintojakso toteutetaan jaksojen 1-5 aikana. Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu ohjelmistojen kertaamiseen myös lukio-opinnoissa jo pidemmällä olevalle opiskelijalle. Opintojaksoille MAA15 ja MAB12 otetaan yhteensä max. 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kysy lisätietoa alla olevasta osoitteesta!

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen paivi.poukkula@naantali.fi.

paivi.poukkula@naantali.fi
sami.saarni@naantali.fi
Naantalin lukio
.

.
MAB 12 Ohjelmistot oppimisen välineinä

koulukohtainen verkkokurssi
periodit 1-5
uusi ops
2 op

Tervetuloa perehtymään matemaattisiin ohjelmistoihin!

Opintojaksolla harjoitellaan lukion matematiikan opinnoissa tarvittavia ohjelmistoja GeoGebra (versio 5), TI-Nspire (maksullinen ohjelma), L’Math (Abitin kaavaeditori) ja SpeedCrunch (Abitin laskin). Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa tekniset valmiudet sähköiseen työskentelyyn matematiikassa. Opintojaksolla harjoitellaan ohjelmistojen käyttöä lukion ensimmäisen vuoden matematiikan aihealueiden pohjalta. Opintojakso toteutetaan jaksojen 1-5 aikana. Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu ohjelmistojen kertaamiseen myös lukio-opinnoissa jo pidemmällä olevalle opiskelijalle. Opintojaksoille MAA15 ja MAB12 otetaan yhteensä max. 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kysy lisätietoa alla olevasta osoitteesta!

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen paivi.poukkula@naantali.fi.

paivi.poukkula@naantali.fi
sami.saarni@naantali.fi
Naantalin lukio