Historia HI

 

HI 4 Eurooppalainen ihminen

syventävä verkkokurssi
periodi 4
uusi ops
2 op

Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Opintojaksolla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Kurssialustana on Moodle.

.

.
HI 5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi
.
syventävä verkkokurssi
periodi 1
uusi ops
2 op
.
Kurssi tarkastelee Suomen varhaista kehitystä osana Itämeren alueen historiaa aina autonomian ajalle asti. Kurssi perehdyttää suomalaiseen kulttuuriperintöön ja Suomen historiallisiin kehityslinjoihin. Suomen varhaishistoriaa tarkastellaan yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi myös arjen historian ja ihmisten elämäntavan sekä elinkeinojen näkökulmasta. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
.
Oppikirjasuositus on Forum V (Otava) tai Kaikkien aikojen historia 5 (Edita). Muutkin vastaavat käyvät.
.
Kurssialustana on Moodle.
.
.
.

HI 8 / ÄI 13: Syvenny elokuvaan

koulukohtainen verkkokurssi
periodi 4
uusi ops
2 op

Opintojakson aikana tutustutaan elokuvan historiaan sekä elokuvakerronnan keinoihin ja analysoidaan useita elokuvia. Opiskelija syventää taitojaan eritellä ja tulkita fiktiivistä tarinaa ja audiovisuaalisen kerronnan ominaispiirteitä.Opintojakso vahvistaa mielekkäällä tavalla muissa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian opintojaksoissa ja ylioppilaskokeessa mitattavia analyysitaitoja ja  laajentaa kulttuurin ja tarinaperinteiden tuntemusta. Opintojakso on äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian oppiaineiden yhteinen opintokokonaisuus.
.

laura.hatva@parainen.fi
juho.kuzu@parainen.fi
Paraisten lukio