Historia HI

 

HI 4 Eurooppalainen ihminen

syventävä verkkokurssi
periodi 4
uusi ops
2 op

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Oppikirjasuosituksena Historia ajassa 4 (Sanoma Pro), mutta muutkin vastaavat Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys -kurssin kirjat käyvät.

Kurssialustana on Moodle.

.

.
HI 5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi
.
syventävä verkkokurssi
periodi 1
vanha ja uusi ops
2 op
.
Kurssi tarkastelee Suomen varhaista kehitystä osana Itämeren alueen historiaa aina autonomian ajalle asti. Kurssi perehdyttää suomalaiseen kulttuuriperintöön ja Suomen historiallisiin kehityslinjoihin. Suomen varhaishistoriaa tarkastellaan yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi myös arjen historian ja ihmisten elämäntavan sekä elinkeinojen näkökulmasta. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
.
Oppikirjasuositus on Forum V (Otava) tai Kaikkien aikojen historia 5 (Edita). Muutkin vastaavat käyvät.
.
Kurssialustana on Moodle.
.