Historia HI

 

HI 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys / Eurooppalainen ihminen

syventävä verkko-opintojakso
periodi 4
vanha ja uusi ops
2 op

Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Opintojaksolla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.
Oppikirjasuosituksena Historia ajassa 4 (Sanoma Pro, vanha OPS), mutta muutkin vastaavat vanhan tai uuden OPS:n mukaiset Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys/Eurooppalainen ihminen -kurssin/opintojakson kirjat käyvät.

Kurssialustana on Moodle.

.

.
HI 5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi
.
syventävä verkkokurssi
periodi 1
vanha ja uusi ops
2 op
.
Kurssi tarkastelee Suomen varhaista kehitystä osana Itämeren alueen historiaa aina autonomian ajalle asti. Kurssi perehdyttää suomalaiseen kulttuuriperintöön ja Suomen historiallisiin kehityslinjoihin. Suomen varhaishistoriaa tarkastellaan yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi myös arjen historian ja ihmisten elämäntavan sekä elinkeinojen näkökulmasta. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
.
Oppikirjasuositus on Forum V (Otava) tai Kaikkien aikojen historia 5 (Edita). Muutkin vastaavat käyvät.
.
Kurssialustana on Moodle.
.