Tieto- ja viestintätekniikka TVT

TVT 8 Ohjelmistot oppimisen välineinä

koulukohtainen verkkokurssi
periodit 1-5
uusi ops
2 op

Tervetuloa perehtymään matemaattisiin ohjelmistoihin!

Kurssilla harjoitellaan lukion matematiikan opinnoissa tarvittavia ohjelmistoja GeoGebra (versio 5), TI-Nspire (maksullinen ohjelma), L’Math (Abitin kaavaeditori) ja SpeedCrunch (Abitin laskin). Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa tekniset valmiudet sähköiseen työskentelyyn matematiikassa. Kurssilla harjoitellaan ohjelmistojen käyttöä lukion ensimmäisen vuoden matematiikan kurssien aiheiden pohjalta. Kurssi toteutetaan jaksojen 1-5 aikana. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu ohjelmistojen kertaamiseen myös lukio-opinnoissa jo pidemmällä olevalle opiskelijalle. Kurssille otetaan max. 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kysy lisätietoa alla olevasta osoitteesta!

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen paivi.poukkula@naantali.fi.

paivi.poukkula@naantali.fi
sami.saarni@naantali.fi
Naantalin lukio