Uskonto UE ja UI

UE 5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

syventävä verkkokurssi
jaksot 2 ja 3

ville.saalinki@turku.fi
Turun iltalukio

UE 6 Uskonnot ja media

syventävä verkkokurssi
jakso 3

Kurssilla perehdytään siihen, miten uskonnot näyttäytyvät mediassa ja miten uskonnolliset yhteisöt hyödyntävät mediaa. Teemoja ovat mm. uskonnollinen kieli ja kuvasto mediassa, uskontojen saama julkisuus, median rooli uskontoihin liittyvien mielikuvien ja asenteiden muodostumisessa, uskonnot konflikteissa ja rauhan rakentamisessa sekä uskontokritiikki.

Kurssi suoritetaan Moodleen koostetun materiaalin pohjalta. Ei oppikirjaa. Kurssilla on 2-3 lähitapaamista. Painopisteitä voidaan valita opiskelijoiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaan.

Ilmoittautuminen:
hanna.autio@turku.fi
Puolalanmäen lukio

UI 1 Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

pakollinen verkkokurssi
jakso 3

Kurssin aikana opiskellaan islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon keskeisiä piirteitä sekä pohditaan niitä yhdistäviä tekijöitä uskontodialogin näkökulmasta. Tutustutaan myös uskontoon ilmiönä sekä nykyajan uskonnollisuuteen.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena moodle-oppimisalustassa jaksossa kolme. Kurssi löytyy moodlesta ”Etärenkaan kurssit” -linkin alta. Etätapaamiset toteutetaan Adobe Connect -ohjelman avulla. Kurssin etähuoneen osoite on http://opetus.adobeconnect.com/lukioislam. Huoneeseen kirjaudutaan omalla nimellä.

Kurssilla käytetään kirjaa Verso 1: Uskonnon juurilla (Hanki, K.; Könni, O; Nyyssönen, S). Kustantaja: SanomaPro Oy.

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä opettajalle sähköpostia
marjukka.jantti-uka@turku.fi
Kerttulin lukio

UI 2 Maailmanlaajuinen islam

pakollinen verkkokurssi
jakso 4

Kurssin aikana opiskellaan islamin opillista perustaa sekä islamin sisäistä monimuotoisuutta. Tutustaan islamin asemaan ja kulttuurivaikutuksiin eri maanosissa sekä poliittiseen islamiin ja erilaisiin islamilaisiin liikkeisiin nykyaikana. Pohditaan ihmisoikeusetiikan, uskonnonvapauden ja uskontodialogin merkitystä.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena moodle-oppimisalustassa jaksossa neljä. Kurssi löytyy moodlesta ”Etärenkaan kurssit” -linkin alta. Etätapaamiset toteutetaan Adobe Connect -ohjelman avulla. Kurssin etähuoneen osoite on http://opetus.adobeconnect.com/lukioislam. Huoneeseen kirjaudutaan omalla nimellä.

Kurssilla ei ole käytössä erillistä oppikirjaa, vaan kaikki tarvittava materiaali löytyy moodlesta.

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä opettajalle sähköpostia
marjukka.jantti-uka@turku.fi
Kerttulin lukio