Ruotsi RU

RUB 0 Peruskieliopin kertauskurssi

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Santamäki Anne      anne.santamaki@raisio.fi
Raision lukio

Kurssissa ei ole loppukoetta, vaan suoritusmerkinnän edellytyksenä on kurssin tehtävien palauttaminen annettuihin määräaikoihin mennessä. Kurssilla kerrataan ruotsin peruskielioppia.

RU ABI Kertauskurssi A- ja B-tasoille

koulukohtainen verkkokurssi
jaksot 3 ja 4

Niittyvaara Tuula      tuula.niittyvaara@paimio.fi
Paimion lukio

Ensisijaisesti kevään kirjoittajille.