Muut kurssit

 

HYGI Hygieniakurssi

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 4

eeva-liisa.laakso@turku.fi
Turun ammatti-instituutti

OPO 2 Jatko-opinnot ja työelämä

pakollinen verkkokurssi
jaksot 1-5

Kurssi toteutetaan Skilloon-oppimisympäristössä. Kurssilla tutustutaan jatko-opintoihin ja työelämään. Lisäksi kurssin tehtävät harjoittavat itsetuntemusta ja opintojen aikatauluttamista.

stefan.stjarnstedt@mynamaki.fi
Mynämäen lukio

Monitieteinen ajattelu (TO 1): Hulluus historiassa

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Kurssi antaa tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Verkkokurssin tehtävät liittyvät kemian, biologian, terveystiedon ja psykologian oppiaineisiin. Kurssilla voi myös valita tehtäviä, jotka liittyvät historiaan ja ev. lut. uskontoon. Kurssin tehtävät tulee kaikki suorittaa hyväksytysti, jotta voi saada suoritusmerkinnän S.

kristiina.laihonen@laitila.fi
Laitilan lukio