Laaja-alainen osaaminen kulttuurikokemuksissa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kaiken toiminnan tulee olla perusteltua, sekä lapsen oppimista ja kehitystä pedagogisesti tukevaa. Toiminnan tulee myös olla ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää. (Vasu 2022, 17, 20.) Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tukevat lasten valmiutta suuntautua elinikäiseen oppimiseen. (Turun Esiops 2023, 8.)

 

Turku