Visning på Åbo slott för förskolorna
Under perioden 30.1-9.2.2024 ordnar vi småfolkets konststig på Åbo slott.
Under den interaktiva visningen bekantar vi oss med slottets långa och spännande historia. Vi pratar speciellt om prinsessan Katarina Jagellonica och hennes tid.
Guidningen kostar 50€/ grupp. Betalningen sker via fakturering efter besöket. Kom ihåg att anmäla barnens antal. Om du vill ha visningen på svenska bör du meddela om det i samband med anmälningen.

Turun kaupungin museot (kuntapalvelut.fi)

Turku