ÅBO FILHARMONISKA ORKESTER

Bekanta dig med musikens fascinerande värld tillsammans med Åbo filharmoniska orkester!

Åbo filharmoniska orkester är Finlands äldsta symfoniorkester och en av världens äldsta. Dess rötter sträcker sig ända till grundandet av Musikaliska Sällskapet i Åbo 1790, och dess 229-åriga historia täcker en stor remsa av den västerländska musiken. Idag är Åbo filharmoniska orkester Finlands femte största orkester med 74 musiker.

Informationen om orkesterns program under pågående läsår samt anmälningsinformation hittas också på orkesterns sida.

Åbo filharmoniska orkesters konserter ordnas i Åbo konserthus på adressen Aningaisgatan 9.

 

 

Konserter för grupper inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen  

Under våren ordnar Åbo filharmoniska orkester en konserthelhet som är riktat till grupper inom förskoleundervisningen. Konsertens sånger och presentationer är på finska.

Biljetter

Priset på konsertbiljetterna för grupper inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är 4 € per barn. Ledaren, läraren eller assistenten som följer med gruppen kommer in gratis. Bokningar tfn 02 262 0333 (må–fre kl. 9–15) eller kulttuuri.myynti@turku.fi.

Åbo filharmoniska orkesters konsertbiljett fungerar som bussbiljett på Föli-linjerna 3 h före och 2 h efter konserten. Du kan resa sammanlagt fyra resor med biljetten så vid behov kan du byta linje en gång i båda riktningarna. Om ni behöver biljetterna för bussresor, välj att biljetterna postas till skolan eller skickas per e-post i samband med biljettbokningen. I annat fall får ni biljetterna när ni anländer till Konserthuset.

Mer information, frågor och eventuella avbokningar: producent Anni Niemensivu, tfn 044 9072090, anni.niemensivu@turku.fi

 

Övriga program för grupper inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Utöver vårsäsongens helhet av barnkonserter för grupper inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen ordnar orkestern öppna generalrepetitioner cirka en gång i månaden. På hösten ordnas en konserthelhet vars huvudsakliga målgrupp är elever i årskurs 6–9 samt gymnasiegrupper. Det ordnas också guidade rundturer i Konserthuset på beställning.

Öppna generalrepetitioner

Åbo filharmoniska orkester erbjuder skol- och daghemsgrupper en möjlighet att bekanta sig med orkestermusikens hemligheter under filharmonikernas generalrepetition, där man övar den pågående veckans konsertprogram. Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med hjälp av förhandsmaterial som skickas i förväg. De öppna generalrepetitionerna innehåller en kort presentation i Konserthuset en halv timme innan övningen börjar. Förhandsmaterialen och presentationen är på finska. Presentationerna börjar kl. 10.30. Tillställningen avslutas cirka kl. 11.45.

De öppna generalrepetitionerna är avgiftsfria men kräver en förhandsanmälan. Anmälningsinformationen finns på orkesterns webbplats.

Rundturer i konserthuset

Hurdan är orkestermusikerns arbetsdag? Hur förbereder sig kapellmästaren för konserten? Hurdan är utsikten från scenen till läktaren? Under den guidade rundturen bekantar vi oss med orkesterns historia, konsertkulturen och livet bakom scenen.

Rundturerna ordnas på beställning. Längden på rundturen är cirka 30–40 minuter och gruppens maximala storlek är cirka 25 personer. Rundturerna är avgiftsfria. Mer information: Anni Niemensivu, producent, anni.niemensivu@turku.fi

Turku