Bekanta dig med böckernas och berättelsernas fantastiska värld i stadsbiblioteket!

Åbo stadsbibliotek erbjuder bibliotekstjänster för barn, barnfamiljer, småbarnsfostran samt skolor åren runt. Det finns material för barn i huvudbiblioteket, 10 närbibliotek, betjäningspunkten i Skanssi samt i två bokbussar. Svenskspråkig verksamhet är koncentrerat till huvudbiblioteket. Vi ordnar årligen sagostunder för barn som är gratis och öppna för alla. Sagostunderna tar ungefär en halv timme och lämpar sig bäst för barn som är över 3 år.  Öppettider och kontaktuppgifter

För förskolegrupper ordnar biblioteket årligen bibliotekskurser där man bekantar sig med läsning, biblioteket och våra mångsidiga tjänster. Vi diskuterar även om biblioteket tillsammans med barnen: Vem äger biblioteket? Vad får man/vad får man inte göra? Kan man hoppa, skrika eller mobba andra? Vem får komma till biblioteket? Vad allt kan man hitta i biblioteket? Bibliotekskursen tar ungefär 1,5 timme. Anmälningar till stadsbibliotekets bibliotekskurser sköts via Lyyti.

Vi hjälper så gott vi kan i allt som har att göra med litteratur och läskunnighet, informationssökning, mediefostran och användning av biblioteket. Vi samarbetar även gärna med förskolorna och daghemmen. Du når barnbibliotekspersonalen bäst via e-post saagastoori.kaupunginkirjasto@turku.fi

Turku