TVA-korvaukset

TVA-perusteet 1.8.2023 alkaen TVA-tarkennukset 1.8.23 alkaen
TVA voidaan maksaa vain päätoimiselle opettajalle
TVA-eurot 1.8.2023 alkaen
PERUSOPETUS
po 1. lk, yhdyslk yhdysluokan opettaja (luokanopettaja, erityisluokanopettaja tai tuntiopettaja), jolla puolet tai alle puolet 1. lk:n oppilaita (osakorvaus edellisestä) 105,00
po 1. lkn op. 1. luokan luokanopettaja, erityisluokanopettaja tai tuntiopettaja, jolla yli puolet 1. lk:n oppilaita (palkkio mahdollista saada vain joka toinen vuosi; Poikkeuksena tilanne, jossa opettaja siirtyy toiseen kouluun tai koulun toiminnassa tapahtuu uudelleen järjestelyjä, esim. luokkien yhdistäminen) 210,00
po 7. lkn lv. 105,00
po 8. lkn lv. (1.8.23 alk) 50,00
po 9. lkn lv. (1.8.23 alk) 50,00
po toisen hkn toim. koulunjohtaja, rehtori tai apulaisrehtori, jonka koulun tiloissa on muuta kuin ao.koulun järjestämää päivähoitoa, esiopetusta tai aamu- tai iltapäivätoimintaa 150,00
po Valmo-op. (>16 vt) Valm-opetusta väh.  16 vvt 105,00
po Vier.kiel.op.15- vieraalla kielellä opettaminen ≥ 15 v; kieliliuokka, kielikylpyluokka tai viittomakielellä opettaminen erityiskoululla 210,00
po Vier.kiel.op.5-14 vieraalla kielellä opettaminen 5-14 vt; kieliliuokka, kielikylpyluokka tai viittomakielellä opettaminen erityiskoululla 150,00
po Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Jatkuuko 24-25?
105,00
po Monimuot. opp.ymp. R2/S2 op. 2023-
EI merkitä työmääräs.
Korvaa aiemman ”erityisen haastavat opetusryhmät” -TVAn. Saajat oppilasrekisterin perusteella S2/R2 -oppilaat koulussa
väh. 25% 70,00
väh. 50% 105,00
po Pedagog. tuen tarve 2023-
EI merkitä työmääräs.
Korvaa aiemman ”erityisen haastavat opetusryhmät” -TVAn. Saajat oppilasrekisterin perusteella 105,-
(luokanopettajat)
po Erityisopettajien TVA 2023-
EI merkitä työmääräs.
Jatkuuko 2024-2025?
Korvaa aiemman ”erityisen haastavat opetusryhmät” -TVAn. Saajat oppilasrekisterin perusteella Erityisopettajat 50,00 euroa
po Erityislk-opettajien TVA 2023-
EI merkitä työmääräs.
Korvaa aiemman ”erityisen haastavat opetusryhmät” -TVAn. Saajat oppilasrekisterin perusteella. (Ei samanaikaisesti monimuot. opp.ymp.) Erityisluokanopettajat R2/S2 opp.
väh. 25% 70,00 /
väh. 50% 105,00
YHTEISET
po ja lu TVT-tuki 105,00
po ja lu oh-ryhmän jäsenyys Annettuja summia ei voi jakaa. 105,00
po ja lu turv.vastuu 1 Turvallisuusvastaavan tehtävät kouluyksikössä  -200 oppilasta
Summia ei voi jakaa; ”Tekee kaikki oppilaitoksen turvallisuusvastaavalle määritellyt tehtävät”
105,00
po ja lu turv.vastuu 2 Turvallisuusvastaavan tehtävät. kouluyksikössä  201-599 oppilasta
Summia ei voi jakaa; ”Tekee kaikki oppilaitoksen turvallisuusvastaavalle määritellyt tehtävät”)
150,00
po ja lu turv.vastuu 3 Turvallisuusvastaavan tehtävät kouluyksikössä yli 600 oppilasta
Summia ei voi jakaa; ”Tekee kaikki oppilaitoksen turvallisuusvastaavalle määritellyt tehtävät”
210,00
po ja lu Reaaliaik. etäop. Väh. 2t /vvt (tod.aika) Opettajalle maksetaan TVA-lisää, mikäli opetusta on vähintään 2 vuosiviikkotuntia 105,00
po ja lu varajoht. varajohtaja,
sisältää johtajan sijaistamisen 2 päivän ajan
210,00
po ja lu yht.pohj.leirik. yhteispohjoismainen leirikoulujohtajuus 105,00