Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen. Oppilas opiskelee suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja.

Opetus on ensisijaisesti ryhmämuotoista opetusta. Ryhmiä on eri kouluissa ja niissä opiskellaan keskimäärin vuoden ajan ennen lähikouluun siirtymistä.

VALMOn yhdysopettaja ottaa vastaan uusien oppilaiden oppilasilmoitukset ja sijoittaa oppilaat ryhmiin.
Pia Hiltunen
pia.hiltunen@edu.turku.fi
044 907 5431

VALMO-oppilaanohjaus
Juudit Hurtig
juudit.hurtig@edu.turku.fi
040 626 3685