Kasvatuksen ja perusopetuksen hallinto

Timo Jalonen
Kasvatus- ja opetusjohtaja

Tommi Tuominen
Palvelualuejohtaja, perusopetus
040 679 0629
tommi.tuominen@turku.fi

Aamu- ja iltapäiväkerhot
Vesa Kulmala
Palvelualuejohtaja, varhaiskasvatus
040 142 4483
vesa.kulmala@turku.fi

Sanna Husu
Hallintosihteeri
040 768 8110
sanna.husu@turku.fi

Minna Haltia
Koulusihteeri
040 629 9050
minna.haltia@turku.fi

Jutta Huhtakallio
Koulusihteeri
jutta.huhtakallio@turku.fi

Paula Gestranius
Suunnittelija (yleiset asiat)
050 432 3569
paula.gestranius@turku.fi

Saara Westerlund
Suunnittelija (oppilaan tuki)

saara.westerlund@turku.fi

Emmi Berghem
suunnittelija (oppivelvollisuuden kuntavalvonta)
040 527 4768
emmi.berghem@turku.fi

Heli Haarala
Suunnittelija

heli.haarala@turku.fi

Projektikoordinaattorit:
Lotta Ilmasti
Alusta-hanke
040 168 9343
lotta.ilmasti@turku.fi

Virpi Mäkinen
Ysikymppi-hanke
virpi.makinen@turku.fi

Tarumaija Aalto
Lukutaitostrategia 2030
tarumaija.aalto@turku.fi

Kotiopetuksesta vastaava opettaja:
Olli Mälkönen
olli.malkonen@edu.turku.fi

Oppilaanohjauksen koordinaattori:
Eeva Rantanen
eeva.rantanen@edu.turku.fi

Pienryhmäisten uskontojen vastuurehtorit:
Johanna Järvinen
johanna.jarvinen@edu.turku.fi

Timo Himanen
timo.himanen@edu.turku.fi