Ohje huoltajille

Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisy

Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisy Turun peruskouluissa

Turku uudistaa poissaolomallia lukuvuoden 2023–2024 aikana. Poissaolomalli noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia sekä Turussa ja Turun seudulla tehtyä kehittämistyötä.

Turun koulupoissaolomalli lyhyesti

Turun koulupoissaolomallissa on poissaolojen ennaltaehkäisevä ja varhainen puuttuminen keskiössä. Opettajat ja huoltajat saavat automaattisesti oppilaan poissaolokoosteen Wilmaan 50, 100 ja 150 poissaolotunnin täytyttyä lukuvuoden aikana. Opettajat saavat poissaolokoosteen myös 80 tunnin kohdalla.

Poissaolorajat perustuvat tutkittuun tietoon, opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaukseen ja alueelliseen sekä paikalliseen kehittämistyöhön. Ongelmalliset poissaolot halutaan havaita varhain, sillä runsas koulupoissaolojen määrä heikentää oppimista, koulu- ja luokkayhteisöön kiinnittymistä ja lisää syrjäytymisen riskiä.

Jokaisen oppilaan tilanne huomioidaan yksilöllisesti poissaolorajojen ylittyessä ja käydään läpi poissaolojen syitä. Samalla selvitetään poissaolojen vaikutus opiskeluun ja mahdollisen lisätuen tarve. Opettajan tekemän tilannearvion mukaan sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa toimenpiteistä ja seurannasta. Oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan tarpeen mukaan yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Kuvio, jossa eriteltynä Turun koulujen poissaolomallin vaiheet.1. Ennaltaehkäisevä toiminta

 Sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä.
 Huoltaja seuraa oppilaan poissaoloja, tuntimerkintöjä ja oppimisen edistymistä.
 Opettaja seuraa oppilaan kokonaistilannetta (WILMA: myöhästymiset, muut merkinnät, yleiset ja kohdennetut oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimet, suoritukset ja niiden kehityssuunta).

2. Varhainen puuttuminen

 Heti, kun huoli oppilaan poissaoloista herää kotona tai koulussa, opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa poissaolojen syistä.
 Opettaja seuraa oppilaan kokonaistilannetta (WILMA: myöhästymiset, muut merkinnät, yleiset ja kohdennetut oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimet, suoritukset ja niiden kehityssuunta).

3. Poissaoloja 50 h

 Wilma-viestinä poissaolokooste luokanopettajalle / luokanohjaajalle ja huoltajalle.
 Opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa poissaolojen syistä.
 Oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan tarpeen mukaan yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

4. Poissaoloja 80 h

 Wilma-viestinä poissaolokooste luokanopettajalla / luokanohjaajalle.
 Opettajan tilannearvio: (WILMA: myöhästymiset, muut merkinnät, yleiset ja kohdennetut oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimet, suoritukset ja niiden kehityssuunta).
 Oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan tarpeen mukaan yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

5. Poissaoloja 100 h

 Wilma-viestinä poissaolokooste luokanopettajalle / luokanohjaajalle ja huoltajalle.
 Opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa poissaolojen syistä.
 Selvitetään poissaolojen vaikutus opiskeluun ja mahdollisen lisätuen tarve.
 Oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa ja kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä MAR > Wilmaan muistio tapaamisesta > Sovitut vastuut ja seuranta.

6. Poissaoloja 150 h

 Wilma-viestinä poissaolokooste luokanopettajalle / luokanohjaajalle.
 Opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa poissaolojen syistä.
 Selvitetään poissaolojen vaikutus opiskeluun ja mahdollisen lisätuen tarve.
 Oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa ja kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä MAR > Wilmaan muistio tapaamisesta > Sovitut vastuut ja seuranta.
 Tarvittaessa vahvan tuen näkökulma > Oppilaalle ja huoltajalle haetaan tukea ja apua perhe- ja sosiaalipalveluista.
 Perhe- ja sosiaalipalveluiden konsultointi palvelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/poissaolomalli_info_huoltajille_0.pdf