Harjoittelijana Piiparissa

Pääsimme suorittamaan erityisopettajaopintoihin kuuluvaa opetusharjoittelua Luolavuoren kouluun Piiparinpolun yksikköön. Vietimme marraskuun Piiparissa ensimmäisellä luokalla pienryhmässä. Pääsimme tutustumaan myös muiden luokkien opetukseen ja laajemmin koko koulun toimintaan. Harjoittelussa olemme päässeet kokeilemaan omien toiveidemme mukaan eri oppiaineiden erityisen tuen opetusta. Seuraavaksi esittelemme joitakin oppitunteja, joita olemme harjoittelussa pitäneet.

Suuruusvertailua matematiikan tunnilla

Matematiikan tunnilla harjoiteltiin käsitteitä enemmän ja vähemmän, sekä matematiikan merkkejä pienempi kuin, suurempi kuin ja yhtä suuri kuin. Tunnin aihetta lähestyttiin tarinallisesti nälkäisen linnun avulla. Lasten tehtävänä oli kertoa, kummalla puolella on enemmän kärpäsiä linnulle syötäväksi. Lintu käännettiin nokka auki ja suu kohti suurempaa kärpäsannosta. Seuraavaksi käytiin läpi matematiikan merkkejä ja oppilaat pääsivät harjoittelemaan niitä taululle. Lopuksi vielä syvennettiin osaamista yhdessä laittamalla taululle oikea merkki erilaisiin suuruusvertailutehtäviin.

Numerot englanniksi

Englannin tunnilla opettelimme numeroita englanniksi. Kuuntelimme tunnin alussa laulun, jossa laskettiin englanniksi sormien avustuksella. Laulun jälkeen jaoimme oppilaille ja aikuisille kortit, joissa oli numero ja sitä vastaava lukumäärä esineitä. Oppilaat pääsivät vuorollaan laittamaan kortin taululle oikeaan paikkaan ja sanoimme numerot yhdessä ääneen. Kertasimme lopuksi vielä kaikki numerot englanniksi. Tunnin lopuksi laskimme yhdessä dokumenttikameran avulla palikoita, jossa tuli vielä lisää toistoa numeroiden ääntämisestä.

Voimakkuus ja tempo musiikin tunnilla

Musiikkia pääsimme opettamaan myös 4. luokan oppilaille. Tunnin aluksi harjoittelimme tanssia ja pysähtymistä musiikin tahtiin. Tunnin teemoina olivat äänen voimakkuuden sekä tempon vaihtelut. Seuraavaksi laitoimme leipurin hatut päähän ja leikimme laulaen tutun laulun leipuri Hiivasta, ensin hitaasti ja sitten nopeasti. Seuraavaksi tanssimme huivien kanssa äänen voimakkuuden mukaan. Kun musiikki soi hiljaa, heilutettiin huivia alhaalla ja äänen voimakkuuden kasvaessa liikutettiin huivia korkealle. Viimeisenä harjoittelimme kehorytmien ja huivitanssin vuorottelua musiikin tahtiin vielä ennen loppulaulua.

 

Piipariin oli harjoittelijana helppo tulla, sillä sekä henkilökunta että lapset ottivat meidät avoimesti vastaan. Koko harjoittelun ajan ohjaavalta opettajalta on saanut tukea ja tunneilla apuna on myös toimiva ja ammattitaitoinen tiimi koulunkäynninohjaajia. Koulun ilmapiiri tuntuu muutenkin yhteisölliseltä ja aikuiset toimivat tukena toisilleen. Piiparissa erityisen mielenkiintoista on aloittelevalle erityisopettajalle se, että pääsee näkemään monipuolisesti erilaisia tukitoimia ja kommunikaation keinoja.

Erityisopettajaharjoittelijat Milla & Kata