Poissaolot

Poissaolojen ilmoittamisvastuu on aina oppilaan huoltajalla. Koulukyydityksessä olevien oppilaiden huoltajien on peruutettava kyyditykset poissaolojakson ajalta.

Poissaolosta on ilmoitettava oppilaan opettajan työpuhelimeen viestittämällä viimeistään samana aamuna klo 7.30 mennessä. Näin tieto ehtii ajoissa tavoittaa oppilasta koulussa vastaanottavan henkilön. Ilmoitusvelvollisuus ja määräaika koskee myös mahdollisia koulupäivän aikana tapahtuvia hammaslääkäri ym. käyntejä.

Koulunkäynnistä vapauttaminen (loma-anomus)

Luokan opettaja voi myöntää luvan kolmen päivän poissaoloon ja rehtori sitä pidempään. Loma-anomukset tehdään kirjallisesti Wilmasta löytyvällä tai koulusta saatavalla loma-anomuksella. Koulukyydityksessä olevan oppilaan huoltaja peruuttaa kyyditykset lomamatkan ajalta.