Poissaolot

Poissaolojen ilmoittamisvastuu on aina oppilaan huoltajalla. Koulukyydityksessä olevien oppilaiden huoltajien on peruutettava kyyditykset poissaolojakson ajalta.

Poissaolosta on ilmoitettava oppilaan opettajan työpuhelimeen viestittämällä viimeistään samana aamuna klo 7.30 mennessä. Näin tieto ehtii ajoissa tavoittaa oppilasta koulussa vastaanottavan henkilön. Ilmoitusvelvollisuus ja määräaika koskee myös mahdollisia koulupäivän aikana tapahtuvia hammaslääkäri ym. käyntejä.

Koulunkäynnistä vapauttaminen (loma-anomus)

Luokan opettaja voi myöntää luvan kolmen päivän poissaoloon ja rehtori sitä pidempään. Loma-anomukset tehdään kirjallisesti Wilmassa. Välilehdeltä Hakemukset ja päätökset toiminnolla Tee uusi hakemus.  Huomaa, että hakemuset eivät toimi puhelinsovelluksella. Vaan ainoastaan osoitteessa wilma.turku.fi

Koulukyydityksessä olevan oppilaan huoltajalla on velvollisuus peruuttaa kyyditykset lomamatkan ajalta.

Turun kaupungin poissaolojen seurantaohjeistus

Turun kaupungin oppilas- ja opiskeluhuollon monialainen työryhmä päätti 18.9.2020, että Turun kaupungin peruskouluissa otetaan käyttöön yhtenäinen ohjeistus poissaolojen seuraamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Poissaolojen seuraaminen on koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvollisuus.

Suunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää turkulaisten peruskoulujen erilaisia toimintamalleja ja – käytäntöjä. Koulujen välillä on suuriakin eroavaisuuksia ja jotka tulevat näkyville, mikäli oppilas vaihtaa koulua oppivelvollisuuden aikana.

Ohjeistuksen tarkoituksena on 1) yhtenäistää ja avata poissaolokäytäntöjä oppilaille ja heidän perheillensä, 2) yhtenäistää toimintakäytäntöjä eri toimijoiden kesken, 3) vähentää poissaolojen määrää sekä niistä johtuvaa syrjäytymistä ja 4) opettaa myöhempiä muita oppilaitoksia ja työelämää varten, että poissaoloilla on merkitystä.

Keskeistä tässäkin asiassa kuten monessa muussakin ovat ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen.

Toimintamallissa koululla on velvollisuus ottaa kotiin yhteyttä, kun tietyt poissaolorajat ylittyvät. Toimintamallin kuvaus alla olevasta linkistä.

https://blog.edu.turku.fi/ops2016/files/2020/10/Koulupoissaolojen-ja-koulupudokkuuden-ennaltaehkAisytoimintamalli-2020.pdf