Nivelvaiheet

 

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyö

Perusopetuslaki määrittelee perusopetuksen yhtenäiseksi jatkumoksi. Tavoitteena on rakentaa esi- ja perusopetuksesta jatkumo, joka mahdollistaa oppilaalle johdonmukaisen ja ehyen oppimiskokemuksen.

Luolavuoren koulussa opettaja, alkuopetusvastaava, on yhteydessä lähialueen esikouluihin useamman kerran lukukaudessa. Yhteistyö on tiedonsiirtoa, pedagogisia keskusteluja, kouluun tutustumista sekä yhteistoimintaa lasten tasolla.

Yhteistyömuotoja ovat mm.:

  • koulun järjestämä tapahtumatuokio esikoululaisille koulussa syyslukukaudella
  • esikoululaisten osallistuminen oppitunnille- ja välitunnille kevätlukukaudella
  • koulutulokkaiden ja heidän huoltajien tutustumispäivä koululla toukokuussa
  • opettajan konsultointikäynnit esiopetusryhmissä
  • tiedonsiirto esikouluista kouluun (KOS-lomake)