Opetussuunnitelma

Luolavuoren koulussa annettava opetus perustuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. Luolavuoren koulun opetuksen erityispiirteitä ovat mm.

  • Luolavuoren koulussa opetusta annetaan sekä yleisopetuksen että yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Oppilaan oppimista tuetaan kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oppilaan tuki  on kolmiportainen; yleinen, tehostettu, erityinen.
  • Luolavuoren koulu toimii myös maakunnallisena oppimis- ja kehittämiskeskuksena, jonka tehtävänä on kehittää vaativan yksilöllisen tuen ja ohjauksen työtapoja ja menetelmiä sekä konsultoida lähikouluja.

Keskeiset koulutyön periaatteita määrittelevät asiakirjat ovat: