Ideoita testin käyttöön

Turun lukioissa pilotoidaan syksyllä 2023 erilaisia toteutustapoja ja niistä kerrotaan tällä sivustolla vuoden lopussa.

 

Oppitunnilla: OP1 / OP2 opintojaksoilla

Testin voi sisällyttää opinto-ohjauksen opintojaksojen toteutukseen haluamallaan tavalla.

Orientaatio

Opiskelijoille voi kertoa taustateoriasta ja testin roolista opinto-ohjaajan työvälineena jatko-opinto- ja uraohjauksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa.

Testin teettäminen oppitunnilla

Opiskelijan ohje testin tekemiseen erillisenä alasivuna.

Testitulosten käsittely oppitunnilla

Henkilökohtaisen ohjauskeskustelun lisäksi testiä voi hyödyntää oppituntien puitteissa mm.

  • parityöskentelyssä (case / linkki?)
  • pienryhmissä (case/ linkki?)tai
  • ryhmäkeskusteluissa (case/ linkki?)

Jos suunnittelee pari- tai ryhmätyöskentelyä testitulosten parissa on hyvä varautua siihen, että kaikki opiskelijat eivät halua näyttää testitulostaan muille.

Alustavia ideoita ryhmien työskentelyyn

Pienryhmän voi muodostaa esim. oppitunnilla monin eri kriteerein vaikkapa  samankaltaisia vahvuuksia testistä saaneet muodostavat oman ryhmän tai sitten erilaisia vahvuuksia testistä saaneet muodostavat ryhmän.

Ryhmien koko voi vaihdella, voi myös toteuttaa parityöskentelyä tai ryhmissä voidaan aloittaa pariporinana ja jatkaa yhdessä. Vaihtoehtoja on monia.

Ryhmässä voi keskustella siitä, miten vahvuudet ilmenevät itsessä?

Ryhmässä mietitään yhdessä vahvuuksiin soveltuvia koulutuksia/ammatteja.

Ryhmissä voidaan etsiä tietoa aiheesta mitä ominaisuuksia em. tehtävässä esille tulleissa ammateissa vaaditaan? Tätä voi tehdä käyttäen lähteitä esim. työmarkkinatorilta löytyy  ammattikuvauksia ja  koulutusten valintaperusteisiin tutustumalla käyttäen: yliopistovalinnat.fi, ammattikorkeakouluuun.fi, opintopolku.fi  tai  etsimällä tietoa työtehtävistä (esim. töissa.fi) ja työllisyysnäkymistä (ammattibarometri yms.) tai tutustumalla eri alojen videoaineistoihin ja työntekijöiden haastatteluihin .

Ryhmille voi toteuttaa myös tulevaisuusohjaukseen liittyvän Future Camp  oppitunnin, jonka työskentelyn voi rakentaa kokonaan tai osittain testiin liittyvien teemojen ympärille. Myös muita opinto-ohjaajille tuttuja työvälineitä voi yhdistää testin käsittelyyn oppitunnilla ja erilaisissa ryhmissä. Näitä ovat megatrendikortit, Kipinä -kortit tai vaikkapa Opopassin polut.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa:

Opiskelijan ohjauskeskustelun jatkaminen ja väliajalle annettavia kotitehtävä

Opiskelijan ohjauskeskustelua voi jatkaa esim. siten, että opiskelija tekee nk. kotitehtäviä, joita opinto-ohjaaja hänelle antaa jatkokeskustelua ajatellen:

  • Opiskelija tekee työpyramidin (mikä on tärkeintä työssä) ja ohjauskeskustelussa  keskustellaan siihen soveltuvista koulutuksista. 
  • Opiskelija perehtyy työmarkkinatorin kuvauksiin ammattien vaatimuksista.
  • Opiskelija perehtyy valintaperusteisiin.
  • Opiskelija tutustuu muutamaan häntä kiinnostavan alan videoon ja haastatteluun
  • Opiskelija perehtyy häntä kiinnostavan alan/alojen  opinto-oppaaseen tutustuminen