Tunnista ja oivalla vahvuudet

SIVUSTON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN ON TYÖN ALLA. SAAMME SIVUSTON VALMIIKSI VUODEN 2023 LOPPUUN MENNESSÄ.

Tunnista ja oivalla vahvuudet  materiaali tukee opinto-ohjaajaa lukiolaisen jatko-opinto- ja uraohjauksessa.

Materiaali sisältää:

  • Tunnista ja oivalla vahvuutesi -testin opiskelijalle.
  • Ohjeita ja ideoita opinto-ohjaajalle Tunnista ja oivalla – testin käyttöönotosta ja jakamisesta opiskelijoille.
  • Apua ja materiaalia testitulokseen perehtymiseen, tulkintaan ja ohjauskeskusteluun valmistautumiseen.
  • Ideoita testin äärellä työskentelyyn opinto-ohjauksen oppitunneilla ja ryhmäohjauksessa.
  • Tietoa testin kehittämisen teoreettisesta taustasta ja testin kehttämisessä käytetyistä lähteistä.

Tunnista ja oivalla vahvuutesi -testin tulosten tarkastelu yhdessä opiskelijan kanssa luo ohjaukselle rakenteen, joka tukee opiskelijan jatko-opintosuunnitelmiin liittyvää pohdintaa.  Opiskelijaa kiinnostavia aloja ja niiden mahdollisia työtehtäviä voi tarkastella testimateriaalia hyödyntäen. Keskustelu testituloksen äärellä mahdollistaa myös erilaisten tulevaisuuden vaihtoehtojen esille ottamisen.

Parhaimmillaan  keskustelu erilaisten vahvuuksien antamista vaihtoehdoista tukee opiskelijan itsetuntemuksen, osallisuuden ja toimijuuden kehittymistä, jolloin opiskelija saattaa tehdä uusia oivalluksia mahdollisuuksistaan.  Ohjauskeskustelu testituloksen äärellä auttaa  myös näiden  vahvuuksien sanoittamisessa ja kuvaamisessa.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Julian Lindberg

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

etunimi.sukunimi@edu.turku.fi