Jatko-ohjausprosessi lukio-opintojen jälkeen

SIVUSTON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN ON TYÖN ALLA. SAAMME SIVUSTON VALMIIKSI VUODEN 2023 LOPPUUN MENNESSÄ.

Uusi lukiolaki 10.8.2018 / 714 otettiin käyttöön syksystä 2021.:

  • ”Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu”​

Jatko-ohjaus osahankkeenkkeessa tavoitteena oli kehittää ”jälkiohjauksen ”yhtenäinen toimintamalli alueen lukioihin. Tähän toimintamalliin sisältyy 3 eri työkalua lukiosta valmistuneen jatko-ohjauksen toteutukseen käytännössä. Nämä ovat:

  • Jatko-ohjauksen viestinnän vuosikello – ohjauksen prosessi ja toimenpiteet lukuvuoden aikana
  • Tuoreen ylioppilaan matkaeväs – tiedote
  • Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja opintojen jälkeen Turun lukiokoulutuksen Ohjaus ja tuki-sivustolla

Työkalujen esittely ja lisätiedot tämän sivuston alasvetovalikosta.

 

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja Anne Lukka

Kerttulin lukio

etunimi.sukunimi@edu.turku.fi