Etusivu

Löydät tältä sivustolta toimintamalleja ja työkaluja lukion opinto-ohjaajien työn tueksi. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön uusia digitalisuutta hyödyntäviä lukioiden jatko- ja uraohjauksen työkaluja ja toimintamalleja.

Sivustolla esitellyt toimintamallit on kehitetty Tie tulevaisuuteen -hankkeessa yhdessä Turun ja Salon kaupunkien lukiokoulutusten ja Turun yliopiston normaalikoulun lukion kanssa vuosina 2022–23. Hanketta rahoittivat Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot.