Valmistautuminen ja opiskelijoiden ohjeistaminen

Valmistautuminen

Kannattaa perehtyä kaikkiin Tunnista ja oivalla vahvuudet materiaaleihin ja kokeilla itsekin testityökalua.

Myös lähdeaineistoista erityisesti Steven Reissin 16 perustarpeen teoriaan  (Reiss, S. 2013)  tutustumista suositellaan.

Varaa riittävästi aikaa opiskelijoiden tuloksiin perehtymiseen ennen ohjaustapaamisia.

Lue lisää sivuilta Tuloksen tulkinta ja Tuloksen käsittely ohjauskeskustelussa.

Käytännön ideoita oppitunneille ja ohjaukseen -sivulle on koottu muutama kuvaus siitä, miten työkalua voi hyödyntää myös oppitunneilla ja pienryhmissä.

Laadi omat ohjeesi opiskelijoille

Ratkaise ennen alla olevan linkin jakamista, miten opiskelijasi toimittavat tuloksensa sinulle. Vaihtoehtoja on useita. Yllä mainitulla Käytännön ideoita oppitunneille ja ohjaukseen -sivulla on joitakin malleja myös tästä.

Jaa laatimasi omat ohjeet opiskelijoille samalla kun jaat heille  alla olevan linkin.

Korosta, että tuloksen ainoa mahdollinen talletusmuoto on excel. Jos opiskelija käyttää jotain muuta talletusmuotoa tuloksen avaaminen saattaa epäonnistua.

Linkki työkaluun ja ohjeet opiskelijalle ovat täällä:

Tunnista ja oivalla vahvuutesi (turku.fi)