Barnboksorientering 11/2020

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 6.–30.11

Instruktioner om orientering:

Sammanlagt finns det fem banor. Tema och uppgifter varierar mellan banorna.

  • Katarina: havet
  • Laustis: familj
  • Pansio: världen
  • Runosbacken: action
  • Vårdberget: vänskap

På startpunkter för varje rutt finns en inledningskontroll, ”följ mig till sagornas stigar” hälsar hackspetten välkommen! Även om det finns inledningskontroll och -punkt för varje bana, behöver man inte besöka kontrollerna i ordning. Man behöver inte heller besöka alla kontroller på en och samma gång.

Banorna är ungefär en kilometers långa utebanor och dem kan gås
även med barnvagn. Startpunkternas adresser finns nedan. Längs banorna finns skyltar och vägvisare så inga egna kartor behövs. Banorna går längs gångvägar och motionsbanor.

På varje kontrollpunkt finns två lappar, en på finska och en på svenska. Böckerna och uppgifterna kan variera mellan lapparna. Kontrollerna är öppna för alla utan avseende på språk. Förkortade versioner av uppgifterna är skrivna även på engelska.

På varje uppgiftskontroll finns bild av bokpärmen, information om boken, QR-kod som leder till bokens sida på Vaski-databas samt själva uppgiften. Uppgifterna behandlar inte alltid bildens bok direkt.

Varje bana slutar på en avslutningskontroll. På dessa kontroller finns alla läsfåglar samlade samt böcker som presenteras under banornas lopp.

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering är helt och hållet ett utomhusevenemang. På grund av corona bes besökarna att iaktta Institutets för hälsa och välfärd THL rekommendationer att använda ansiktsmask, hygien- och hostregler och att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Det är även viktigt att komma ihåg att använda reflex under höstens mörka kvällar.

Fartfyllda utflykter på sagornas stigar! Hälsa läsfåglar!

Banornas startpunkter:

  • Katarina: parkeringsområdet för Katarinas naturstigar, Sigridsstigen 5
  • Laustis: Laustestigen, P-platser framför Laustis bibliotek, Rådsgatan 7
  • Pansio: framför Pansio bibliotek, Pansio biblioteks P-platser, Pernovägen 29
  • Runosbacken: i korsningen av Lantvärnsgatan och Tapperstigen, gatuparkering på Lantvärnsgatan
  • Vårdbergsparken: Vårdbergets lekplats, Vårdbergsgatan 2

Böcker på banor

Böckerna som presenterades under barnboksorienteringen finns listade enligt banan/temat: Katarina: havet, Laustis: familj, Pansio: världen, Runosbacken: action och Vårdberget: vänskap.

Rikta dig till läsning!

Barnboksorienteringen är startjippot för Rikta dig till läsning! -projektet av Åbo stad. Det tvååriga projektet är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet.

Barnboksorienteringen genomförs i samarbete med Åbo stads bibliotekstjänster och Katariinan Vilske Oy.

För ytterligare information:

Henrik Hurme, henrik.hurme(at)turku.fi, 040 5411706
Pirita Kärkkäinen, pirita.karkkainen(at)turku.fi, 040 4894291