Mediekunskapsvecka

Mediekunskapsveckan är en temavecka som ordnas i syfte att förstärka mediefärdigheterna hos barn, unga och vuxna samt att stärka de vuxnas färdigheter i mediefostran. Nu ordnas den  10 – 16.2.2020.

Vill du ha idéer vad du kan göra? Här finns mer information och även material att arbeta med: Mediekunskapsvecka

Det här materialet går ju självfallet bra att använda vid andra tillfällen än just den här veckan.

Sällskapet för mediefostran

Mediefostran utvecklar och förstärker de färdigheter människan behöver för att leva i en mediekultur. Mediefostran berör växelverkan människor emellan, utbildningsfrågor, individen som medieproducent – och mycket mer. Allmänna diskussioner kring mediernas roll bidrar till att vi bättre kan förstå och förklara dess hot och möjligheter för individen och för samhällets framtid. Därför är det viktigt att inom mediefostran stöda människans samhälleliga deltagande och stödja kreativiteten och det kritiska tänkandet i medieverklighetens alla områden.

Sällskapet för mediefostran

Nosa på nätet

Nosa på nätet är ett paket som syftar till att öka mediekunnigheten bland i barn i 5-8-årsåldern. Materialet riktar sig i första hand mot barnen men även mot deras lärare och föräldrar.

Statens medieråd har i samarbete med Skolverket givit ut detta material.

Paketet består av:

  • En sagobok om källkritik för barnen.
  • En lärarhandledning med fakta om barnens datoranvändning
  • Ett presentationsmaterial  (powerpoint) för föräldrar som läraren kan använda på t.ex. föräldramöten.

Materialet finns inte längre på statensmedieråds sidor (åtminstone inte lätthittat).  Här finns i alla fall sagoboken och  Lärarhandledning.