Sällskapet för mediefostran

Mediefostran utvecklar och förstärker de färdigheter människan behöver för att leva i en mediekultur. Mediefostran berör växelverkan människor emellan, utbildningsfrågor, individen som medieproducent – och mycket mer. Allmänna diskussioner kring mediernas roll bidrar till att vi bättre kan förstå och förklara dess hot och möjligheter för individen och för samhällets framtid. Därför är det viktigt att inom mediefostran stöda människans samhälleliga deltagande och stödja kreativiteten och det kritiska tänkandet i medieverklighetens alla områden.

Sällskapet för mediefostran

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *