Happi & The Word Thief

Å nej! En ordstjuv är lös i staden som stjäl alla ord och bokstäver. Det här är din chans att hjälpa och förtjäna ditt detektivemblem. Hitta alla dolda ord innan ordtjuven stjäl dem och bli stavningsdetektiv. Ett snabbt stavningsspel med en söt men obeveklig Word Thief!

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska, Engelska
Rekommenderad ålder: 5-9 år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/us/app/happi-the-word-thief/id564625874

Lyssna och läs

Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! Det finns två grundläggande metoder för läsinlärning; ljudningsmetoden och helordsmetoden. I vår populära app Stavningslek används ljudningsmetoden och här i Lyssna och läs används helordsmetoden. Denna metod bygger på att man lär sig läsa genom att se hela ordbilder.

Operativsystem: iOS 5.1.1+
Språk: Svenska, Finska, Engelska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: 4,49€
Länk: https://apps.apple.com/se/app/lyssna-och-l%C3%A4s/id544363594

Skolans roll i digitaliseringen

Det är lätt att hamna i att använda digital teknik är en gyllene gås men det gäller att vaska guld och inte bara ta mot allt. Verklig digitalisering har kunskap och mod att välja och välja bort. Inte allt ska digitaliseras.

Skolans ansvar (förutom att visa på tekniska lösningar) är:

  1. Avslöja  mediet. Hjälpa barnen förstå vad mediet handlar om.
  2. Tolka nya uttryck. Digital teknik är en värld i snabb förändring, vi måste kunna förändra oss själva.
  3. Informationsvärdering. Ställ frågan: Vad är källan till det?

Ett tips jag snappade upp på en föreläsning är:

Titta på de unga. Hur är deras eget lärande som vi inte ”tvingat” på dem och deras egna lösningar där vi har tvingat dem?