ABC-Klubben 2

I ABC-klubben, Diamantjakten, får man träna ordavkodning, ordkunskap, språklära och läshastighet. En del barn känner nog igen bilderna och övningarna från skolan. ABC-klubben är ett väl spritt läromedel i läs- och skrivinlärning för förskoleklass–årskurs 3.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 6+ år
Pris: 3,49€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/abc-klubben-2/id1502015691

Fonomix2

FonoMix bygger på den fonologiska och multisensoriska läsinlärnings-metodiken FonoMix Munmetoden som har stark förankring i aktuell läs– och språkforskning. För 6-åringar. Eleverna kan med denna app träna 6 ljud/munnar och 6 bokstäver, knäcka läskoden med dessa och göra/skriva och läsa 15 ord.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 6+ år
Pris: 24,99€/år
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/fonomix-2/id1168910004

Fonomix1

FonoMix bygger på den fonologiska och multisensoriska läsinlärnings-metodiken FonoMix Munmetoden som har stark förankring i aktuell läs– och språkforskning. För 4-5 åringar. Träning med endast 6 ljud/munnar (inga bokstäver)

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4-5 år
Pris: 11,99 €/år
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/fonomix-1/id1168892803

Polyglutt

Polyglutt är en digital bokhylla som tillhandahåller inlästa, bläddringsbara barnböcker för förskola, förskoleklass, åk 1–6 och särskolan. Alla böcker är inlästa på svenska och det finns ett stort antal böcker med ljud på andra språk, t.ex. arabiska, engelska, polska och somaliska. Det finns även böcker på TAKK och svenskt teckenspråk. Nya språk tillkommer kontinuerligt.

Operativsystem: iOS 9.3+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: 12.30€/barn/år, billigare om fler barn
Länk: https://apps.apple.com/se/app/polyglutt/id1277042294

Ordens Magi – Flyttbara bokstäver + stavningstest

Ordens Magi är en unik app som låter barn bygga vilka ord som helst genom att använda talande flyttbara bokstäver och höra ljudet av bokstäverna och orden som de bygger. Appen använder sig av avancerad text-till-tal teknik och kan uttala och stavningskontrollera ett obegränsat antal ord.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: 6,99€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/ordens-magi-flyttbara-bokstaver/id503881076

Visual Attention Therapy

Med appen går det att öva skanning, koncentration, minne samt uppmärksamhet på detaljer. Det gäller att hitta bokstäver och symboler. Appen tränar skanning från vänster till höger. Finns även gratis Lite-version.

Operativsystem: iOS 7.0+
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: 10,99€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/visual-attention-therappy/id539203206

Kul med Duffton

Den är i första hand avsedd för att uppmuntra till att ljuda, skriva och läsa. Spelen bygger på ljudningsmetoden. För att knäcka läskoden behöver många barn träna mycket på att lyssna och lära sig bokstavsljud.

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 6-7 år
Pris: 4,49€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/id908282666

Knäck läskoden – Lär dig läsa

Syftet med ”Knäck läskoden” är att träna på sådant som man har nytta av när man ska lära sig läsa: bokstävernas form, skrivriktning och ljud. Detta är grunden i läsningen. Genom denna träning lär sig barnen något viktigt: att bokstäverna representerar ljud som tillsammans bildar ord som har betydelse.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4-10 år
Pris: 4,49€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/knack-laskoden/id455929768